Print

Indeks mesta stalnog boravka ubijenih, stradalih ili prisilno nestalih lica

A B C Ç Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
O

Obilić/Obiliq, opština Obilić/Obiliq

Obrandža/Obrançë, opština Podujevo/Podujevë

Okraštica/Akrashticë, opština Vučitrn/Vushtrri

Opteruša/Opterushë, opština Orahovac/Rahovec

Orahovac/Rahovec, opština Orahovac/Rahovec

Orizari, opština Kumanovo, Makedonija

Orlate/Arllat, opština Glogovac/Gllogoc

Orno Brdo/Orrobërdë, opština Istok/Istog

Ostojićevo, opština Čoka

Ostraće/Ostraqë, opština Leposavić/Leposaviq

Ostrozub/Astrazup, opština Mališevo/Malishevë

Ošljane/Oshlan, opština Vučitrn/Vushtrri

Ovčarevo/Aqarevë, opština Srbica/Skënderaj

Ozrim/Ozdrim, opština Peć/Pejë

P

Pacaj, opština Đakovica/Gjakovë

Padalište/Padalishtë, opština Srbica/Skënderaj

Pagaruša/Pagarushë, opština Mališevo/Malishevë

Palja Barda/Palabardhë, opština Đakovica/Gjakovë

Pančevo, opština Pančevo

Pantina/Pantinë, opština Vučitrn/Vushtrri

Papaz, opština Suva Reka/Suharekë

Papraćane/Prapaqan, opština Dečani/Deçane

Pasoma/Pasomë, opština Vučitrn/Vushtrri

Paune, opština Valjevo

Peć/Pejë, opština Peć/Pejë

Pećane/Peqan, opština Suva Reka/Suharekë

 

Peraj, opština Golaj, Albanija

Petrovac na Mlavi, opština Petrovac na Mlavi

Petrovići/Petroviq, opština Štimlje/Shtime

Petrovo/Petrovë, opština Štimlje/Shtime

Pirane/Piranë, opština Prizren

Pirče/Pirq, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë

Pirot, opština Pirot

Piskot/Piskotë, opština Đakovica/Gjakovë

Pločica/Pllaqicë, opština Mališevo/Malishevë

Plužina/Plluzhinë, opština Srbica/Skënderaj

Pljančor/Plançor, opština Đakovica/Gjakovë

Pobrđe/Pobërgjë, opština Dečani/Deçane

Podgorica, opština Podgorica, Crna Gora

Podujevo/Podujevë, opština Podujevo/Podujevë

Poklek, opština Glogovac/Gllogoc

Poluža/Poluzhë, opština Orahovac/Rahovec

Poljance/Polac, opština Srbica/Skënderaj

Ponoševac/Ponoshec, opština Đakovica/Gjakovë

Popovac/Popoc, opština Đakovica/Gjakovë

Poslište/Poslishtë, opština Prizren

Požar/Pozhar, opština Dečani/Deçane

Požarevac, opština Požarevac

Prčevo/Përqevë, opština Klina/Klinë

Prekale/Prekallë, opština Istok/Istog

Prekoluka/Prekolluk, opština Dečani/Deçane

Prekovce/Prekoc, opština Novo Brdo/Novobërdë

Prelovac/Prelloc, opština Srbica/Skënderaj

Prijepolje, opština Prijepolj

Prilep, opština Dečani/Deçane

Prilepnica/Përlepnicë, opština Gnjilane/Gjilan

Priština/Prishtinë, opština Priština/Prishtinë

Prizren, opština Prizren

Prnjavor, opština Trstenik

Prokuplje, opština Prokuplje

Pusto Selo/Pastasel, opština Orahovac/Rahovec

Share