Print

Kosovska knjiga pamćenja u medijima

Kosovska knjiga pamćenja u medijima:

RTK1, MYSAFIRI I MENGJESIT Bekim Blakaj 06.02.2015.

RTK1, LAJME 19:30, 04.02.2015.

RTV21, 21 Live News, 04.02.2015.

Kohavision, LAJMET E MBRËMJES 04.02.2015.

KTV, Rubikon: Natasha Kandiq, 04.02.2015.

Koha, Kandiq: Armë të vetme kundër mohimit të krimeve janë faktet dhe dëshmitë, 4 Shkurt 2015.

KlanKosova, INFO MAGAZINE, 4 Shkurt 2015.

KlanKosova, Natasha Kandiq paraqet databazën e mbi 13 mijë personave të vrarë në luftën e Kosovës, 3 Shkurt 2015.

The Economist, The Kosovo Memory Book, February 18, 2013

Danas, Da brojevi dobiju imena, 9. septembar 2011.

E-novine, Da brojke dobiju identitet, 9. septembar 2011.

Blic, Knjiga o žrtvama, 9. septembar 2011.

Radio-televizija Vojvodine, Kosovska knjiga pamćenja, 9. septembar 2011.

Banjalukain, Predstavljena kosovska knjiga mrtvih, 8. septembar 2011.

The Guardian, Charter demands proper recording of armed conflict casualties, 15. septembar 2011.

The Bureau of Investigative Journalism, Call for all casualties of conflict to be properly recorded, 15. septembar 2011.

Express, Knjiga o nastradalima, 7. septembar 2011.

Koha Ditore, Činjenice o ubistvima u knjizi Kosovska knjiga pamćenja, 8. septembar 2011.

Guardian, After Libya, let us learn to count every casualty of wa, 15. septembar 2011.

Danas, Kosovski nekrologij, 28. septembar 2011.

Koha Ditore, Balansiranje Nataše Kandić?, 17. septembar 2011.

Koha Ditore, Zasnivanje pamćenja, 17. septembar 2011.

Danas, Prekidamo praksu bezimenih žrtava, 23. septembar 2011.

Share