Print

Indeks mesta stalnog boravka ubijenih, stradalih ili prisilno nestalih lica

A B C Ç Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
A

Aranđelovac/Arangjellovci, opština Aranđelovac/ArangjellovciBabaj Boks/Babaj i Bokës, opština Đakovica/Gjakovë

Babaloć/Baballoq, opština Dečani/Deçane

Bačka Palanka/Baçka Pallankë, opština Bačka Palanka/Baçka Pallankë

Bajčina/Bajçinë, opština Podujevo/Podujevë

Bajina Bašta/Bajina Bashta, opština Bajina Bašta/Bajina Bashta

Baks, opština Srbica/Skënderaj

Balince/Balincë, opština Vučitrn/Vushtrri

Balince/Balincë, opština Mališevo/Malishevë

Baljevac/Balevci, opština Raška/Rashkës

Banatsko Novo Selo/Fshati i Ri i Banatit, opština Pančevo/Pançevës

Banja/Banjë, opština Mališevo/Malishevë

Banjica/Bajicë, opština Glogovac/Gllogoc

Banjica/Bajicë, opština Lipljan/Lipjan

Barane/Baran, opština Peć/Pejë

Bardonić/Bardhaniq, opština Đakovica/Gjakovë

Bare, opština Kosovska Mitrovica/Mitrovicë

Bašaid/Bashaidi, opština Kikinda/Kikindes

Batlava/Batllavë, opština Podujevo/Podujevë

Batuša/Batushë, opština Đakovica/Gjakovë

Bečić/Beçiq, opština Vučitrn/Vushtrri

Bela Crkva/Bellacërkë, opština Orahovac/Rahovec

Belanica/Bellanicë, opština Mališevo/Malishevë

Beleg, opština Dečani/Deçane 

Belince/Belincë, opština Štimlje/Shtime

Belo Polje/Bellopojë, opština Peć/Pejë

Belobrod/Bellobrad, opština Gora/Dragash

Benčuk/Beçuk, opština Vučitrn/Vushtrri

Beograd, opština Beograd

Biča/Binxhë, opština Klina/Klinë

Biluša/Billushë, opština Prizren

Bistrica/Bistricë, opština Leposavić/Leposaviq

Bivoljak/Bivolak, opština Vučitrn/Vushtrri

Blace/Bllacë, opština Suva Reka/Suharekë

Bobovac/Bubavec, opština Mališevo/Malishevë

Bogdinac, opština Sokobanja

Bokšić/Bokshiq, opština Klina/Klinë

Borje, opština Shistavec, Albanija

Bradaš/Bradash, opština Podujevo/Podujevë

Bratotin, opština Orahovac/Rahovec

Brekovac/Brekoc, opština Đakovica/Gjakovë

Brestovac, opština Bojnik

Brestovac/Brestoc, opština Orahovac/Rahovec

Broćna/Burojë, opština Srbica/Skënderaj

Brolić/Broliq, opština Peć/Pejë

Brovina/Brovinë, opština Đakovica/Gjakovë

Bublje/Bubël, opština Mališevo/Malishevë

Buča/Buçe, opština Gora/Dragash

Budakovo/Budakovë, opština Suva Reka/Suharekë

Bujan, opština Bujan, Abanija

Share