Print

Javne provere podataka o ubijenim, stradalim i nestalim

Prezentacije popisa ubijenih, nestalih i stradalih

Na sledećim linkovima možete pogledati vesti, fotografije i video zapise sa prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih, kao i preuzeti kompletne prezentacije sa podacima u PDF formatu.

Share