Print

Finansijska podrška

Fehmi Agani Association

   

French Catholic Committee Against Hunger and for Development (CCFD)

   

Civil Rights Defenders

   

Kosovo Fundation for Open Society (KFOS)

   

National Endowment for Democracy (NED)

   

US Institute of Peace (USIP)

   

USAID

(kroz Academy for Educational Development – AED)

   

IKV Pax Christi

   

Vlada Kraljevine Norveške

   

Ambasada SR Nemačke

   

Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva

 

Evropska komisija

Ova publikacija je izdata uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove knjige isključiva je odgovornost Fonda za humanitarno pravo i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati da odražava stav Evropske unije. 

Share