Print

Promocije

“Ko može da izbriše tragove” Uloga arhiva u promociji ljudskih prava


U okviru letnjeg kursa Centralnoevropskog Univerziteta ‘Politika i prakse u pristupu digitalnim arhivima,’ koji je održan od 2. do 6. jula 2012. godine u Budimpešti, organizovana je panel diskusija o ulozi arhiva u zaštiti i promociji ljudskih prava. Fond za humanitarno pravo je na ovom skupu predstavljala arhivistkinja Stana Tadić. više

 

Kosovska knjiga pamćenja predstavljena na New School u Njujorku


Na New School fakultetu u Njujorku, 15. novembra 2011. godine, pred brojnim studentima, predstavnicima Američkog saveta za Kosovo i Konzulata Kosova, Nataša Kandić je predstavila prvi tom Kosovske knjige pamćenja, koji sadrži narative o 2050 ubijenih, stradalih ili nestalih u ratu na Kosovu tokom 1998. više

 

Promovisana  Kosovska knjiga pamćenja 1998. u Prištini


U organizaciji Fonda za humanitarno pravo i Fonda za humanitarno pravo Kosovo promovisana je Kosovska knjiga pamćenja 1998. koja sadrži  opise smrti i nestanka za 2.046 ubijenih, palih i nestalih tokom konflikta na Kosovu 1998 godine. Nataša Kandić , direktorka Fonda za humanitarno pravo, je istakla da je ova knjiga veoma važna jer opisuje okolnosti ubijanja hiljada osoba na Kosovu. „Po prvi put u istoriji Balkana imamo knjigu koja opisuje način stradanja ljudi i koja će služiti budućim generacijama kao referentna knjiga kada budu pričali o tome šta se dogodilo u prošlosti“, dodajući da „cilj ove knjige nije izjednačavanje žrtava, već da se pokaže društvima u Srbiji i na Kosovu šta se dogodilo u ovom vremenskom okviru“. više

 

Promovisana Kosovska knjiga pamćenja 1998. u Beogradu

U prostorijama Fonda za humanitarno pravo, danas 8. septembra u 12 časova promovisan je prvi tom Kosovske knjige pamćenja koji obrađuje ljudske gubitke na Kosovu tokom 1998. godineNa promociji su govorili ambasador Kraljevine Norveške gospodin Nils Ragnar Kamsvåg, direktorka FHP Nataša Kandić, direktor FHP Kosovo Bekim Blakaj, Olgica Božanić iz udruženja porodica žrtava i nestalih, novinar Slobodan Kostić i pisac Vladimir Arsenijević. Prezentaciji su prisustvovali članovi porodica žrtava i nestalih, predstavnici nevladinih organizacija, kao i predstavnici diplomatskog kora i sudije i tužioci. Niko od političara niti visokih državnih funkcionera nije prisustvovao događaju. više

 

Promovisana Kosovska knjiga pamćenja 1998. u Londonu

Tokom svečanosti, predstavljeni su primeri dokumentovanja ljudskih gubitaka poput Kosovske knjige pamćenja, 1998 koju su predstavili Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo (Srbija) i Bekim Blakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosovo. Knjiga predstavlja prvi tom jednog većeg projekta koji govori o sudbini svake žrtve u oružanom sukobu na Kosovu od 1998. do 2000. godine i koji otklanja dugogodišnje sporove i uzajamno nepoverenje u pogledu prave razmere ljudskih gubitaka u ovom sukobu.  više

Share