Print

Istorijat

Fond za humanitarno pravo (FHP) osnovala je 1992. godine Nataša Kandić sa ciljem dokumentovanja ratnih zločina u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji i kršenja ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori. Tokom ratova, od januara 1991. do juna 1999. godine, kao i u vezi sa ratom na Kosovu, od juna 1999. do kraja 2000. godine, najmanje 130.000 ljudi je izgubilo živote ili prisilno nestalo, desetine hiljada ljudi je bilo zatvoreno u logorima a milioni su bili primorani da napuste domove i svoju zemlju.

U maju 1997. godine, FHP je otvorio kancelariju u Prištini/Prishtinë. Do početka NATO bombardovanja, u njoj su radili Albanci i Srbi, istraživači povreda ljudskih prava. Do izbijanja oružanih sukoba između srpskih snaga bezbednosti i Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), u februaru 1998. godine, FHP se bavio dokumentovanjem policijske represije prema Albancima, istražujući torturu, nezakonito pritvaranje, masovno pozivanje Albanaca na informativni razgovor i politička suđenja. Od februara 1998. godine, FHP počinje da istražuje ubistava i prisilne nestanke (ratne zločine) na Kosovu.

Tokom NATO intervencije 1999. godine, FHP je kosovsku kancelariju izmestio u Crnu Goru, gde je nastavio rad na dokumentovanju ratnih zločina, pre svega uzimanjem izjava od Albanaca koje su srpske snage proterale sa Kosova. Nakon Kumanovskog sporazuma, potpisanog u junu 1999. godine, kojim je okončan rat, FHP se vraća u Prištinu/Prishtinë i nastavlja sa istraživanjem ratnih zločina koje su počinili pripadnici srpskih snaga bezbednosti tokom NATO bombardovanja prema albanskim civilima. Istovremeno, počinje da istražuje ubistva i prisilne nestanke Srba, Roma i Albanaca, prepoznatih u kosovskoj javnosti kao saradnici srpske vlasti. U Srbiji, formira tim advokata koji posećuju albanske zatvorenike u zatvorima (2,200), i zastupaju brojne Albance u politički motivisanim suđenjima u Srbiji.

Sa jasnom vizijom o potrebi stvaranju Kosovske knjige pamćenja, FHP, početkom 2006. godine, otpočinje sa proverom prikupljenih podataka o počinjenim ratnim zločinima i formiranjem timova istraživača i analitičara, na Kosovu i u Srbiji, za istraživanje okolnosti stradanja i priislnih nestanaka, u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine.

FHP je nastavio je da radi na Kosovu, posle povlačenja srpske vojske i policije i dolaska međunardonih snaga, kada je bilo nezamislivo da na Kosovu funkcioniše organizacija iz Srbije. Istraživači, Albanci, Srbi i Bošnjaci, nastavili su da rade na dokumentovanju ratnih zločina kao tim, uprkos brojnim preprekama i neprijateljstvima među etničkim zajednicama i političkim elitama Srbije i Kosova. Danas sve to izgleda lako, a 1999. i 2000. godine bilo je teško, zajednički rad je bila delatnost visokog rizika.

U avgustu 2009. godine, FHP je pokrenuo proces osamostaljivanja kancelarije na Kosovu, koji je završen u aprilu 2011. godine, registrovanjem nezavisne nevladine organizacije FHP Kosovo. FHP i FHP Kosovo nastavili su zajednički rad na stvaranju Kosovske knjige pamćenja i u Koaliciji za osnivanje REKOM.

Share