Print

Indeks mesta stalnog boravka ubijenih, stradalih ili prisilno nestalih lica

A B C Ç Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
Đ

Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë

Đeneral Janković/Han i Elezit, opština Kačanik/Kaçanik

Đinovce/Gjinoc, opština Suva Reka/Suharekë

Đocaj/Gjocaj, opština Dečani/Deçane

Đurđica/Gjergjica, opština Glogovac/Gllogoc

E

Ereč/Hereç, opština Đakovica/Gjakovë

F

Firza/Firzë, opština Đakovica/Gjakovë

G

Gabrica/Gabricë, opština Kačanik/Kaçanik

Galica/Galicë, opština Vučitrn/Vushtrri

Gedža/Gexhë, opština Orahovac/Rahovec

Gegaj, opština Tropojë, Albanija

Gladno Selo/Gllanasellë, opština Glogovac/Gllogoc

Glavnik/Gllamnik, opština Podujevo/Podujevë

Glavotina/Gllavatin, opština Vučitrn/Vushtrri

Glođane/Gllogjan, opština Dečani/Deçane

Glođane/Gllogjan, opština Peć/Pejë

Globare/Gllobar, opština Glogovac/Gllogoc

Glogovac/Gllogoc, opština Glogovac/Gllogoc

Gnjilane/Gjilan, opština Gnjilane/Gjilan

Gojbulja/Gojbujë, opština Vučitrn/Vushtrri

Golubovac/Golluboc, opština Mališevo/Malishevë

Golaj, opština Golaj, Albanija

Gorić/Guriq, opština Mališevo/Malishevë

Gornja Bitinja/Biti e Epërme, opština Štrpce/Shtërpcë

Gornja Fuštica/Fushticë e Epërme, opština Glogovac/Gllogoc

 

Gornja Jošanica/Jashanicë e Epërme, opština Klina/Klinë

Gornja Klina/Klinë e Epërme, opština Srbica/Skënderaj

Gornja Koretica/Korroticë e Epërme, opština Glogovac/Gllogoc

Gornja Krušica/Krushicë e Epërme, opština Suva Reka/Suharekë

Gornja Lapaštica/Llapashticë e Epërme, opština Podujevo/Podujevë

Gornja Luka/Llukë e Epërme, opština Dečani/Deçane

Gornje Godance/Godanc i Epërm, opština Štimlje/Shtime

Gornje Korminjane/Kormnjan i Epërm, opština Kosovska Kamenica/Kamenicë

Gornje Nerodimlje/Nerodime e Epërme, opština Uroševac/Ferizaj

Gornje Obrinje/Obri e Epërme, opština Glogovac/Gllogoc

Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm, opština Srbica/Skënderaj

Gornji Crnobreg/Carrabreg i Epërm, opština Dečani/Deçane

Gornji Grabovac/Graboc i Epërm, opština Obilić/Obiliq

Gornji Ratiš/Ratish i Epërm, opština Dečani/Deçane

Gornji Streoc/Strellc i Epërm, opština Dečani/Deçane

Gornji Svračak/Sfaraçak i Epërm, opština Vučitrn/Vushtrri

Gotovuša/Gotovushë, opština Štrpce/Shtërpcë

Grabanica/Grabanicë, opština Klina/Klinë

Grabovac/Graboc, opština Peć/Pejë

Gradica/Gradicë, opština Glogovac/Gllogoc

Gramočelj/Gramaçel, opština Dečani/Deçane

Graždanik/Grazhdanik, opština Prizren

Grčina/Gërçinë, opština Đakovica/Gjakovë

Grebnik/Gremnik, opština Klina/Klinë

Grejčevce/Grejqefc, opština Suva Reka/Suharekë

Grejkovce/Grejkoc, opština Suva Reka/Suharekë

Grgoc/Gërgoc, opština Đakovica/Gjakovë

Guncat, opština Mališevo/Malishevë

Share