Print

Gornji Ratiš/Ratish i Epërm, opština Dečani/Deçane

Gornji Ratiš/Ratish i Epërm, opština Dečani/Deçane

Vlahovic, Milka (Radun Markovic) 

Vlahovic, Milovan (Vidak)

Kovač, Darinka (Radovan Vujošević)

Marković, Vukosava (Radovan Vujošević)

Share