Print

Bokšić/Bokshiq, opština Klina/Klinë

Bokšić/Bokshiq, opština Klina/Klinë

Brahimi, Zekë (Azem)

Zeqiri, Shaqë (Rrustem)

Share