Print

Bivoljak/Bivolak, opština Vučitrn/Vushtrri

Bivoljak/Bivolak, opština Vučitrn/Vushtrri

Saraqi, Avni (Hysni)

Klinaku, Adriana (Nexhmedin)

Klinaku, Fikrije (Bejtë)

Share