Print

Indeks mesta ubistva, stradanja ili poslednjeg viđenja nestalog lica

A B C Ç Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
C

Celina/Celinë, opština Orahovac/Rahovec

Cerovik/Cerrovikë, opština Klina/Klinë

Crmljane/Cërmjan, opština Đakovica/Gjakovë

Crni Lug/Carallukë, opština Mališevo/Malishevë

Crnoljevo/Carralevë, opština Štimlje/Shtime

Č

Čabić/Çabiq, opština Klina/Klinë

Českovo/Qeskovë, opština Klina/Klinë

Čičavica/Çiçavica

Čitak/Çitak, opština Srbica/Skënderaj

Čubrelj/Çubrel, opština Srbica/Skënderaj

Čupevo/Qupevë, opština Klina/Klinë

Ć

Ćirez/Qirez, opština Srbica/Skënderaj

D

Danjane/Dehjë, opština Orahovac/Rahovec

Dašinovac/Dashinoc, opština Dečani/Deçane

Dečane/Deçane, opština Dečani/Deçane

Deva/Devë, opština Đakovica/Gjakovë

Divljaka/Divlakë, opština Lipljan/Lipjan

Dobra Voda/Ujmirë, opština Klina/Klinë

Dobri Do/Dobërdol, opština Peć/Pejë

Dobri Dol/Doberdoll, opština Orahovac/Rahovec

Dobri Dub/Lismir, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë

Dobrić/Dobrixhë, opština Đakovica/Gjakovë

Dobrodeljane/Dobërdelan, opština Suva Reka/Suharekë

Dobroš/Dobrosh, opština Đakovica/Gjakovë

Dobroševac/Dobroshec, opština Glogovac/Gllogoc

Dobrotin/Dobratine, opština Podujevo/Podujevë

Doganović/Doganaj, opština Kačanik/Kaçanik

Dolac/Dollc, opština Klina/Klinë

Dolovo/Dollovë, opština Klina/Klinë

Donja Fuštica/Fushticë e Poshtme, opština Glogovac/Gllogoc

Donja Jošanica/Jashanicë e Ulët, opština Klina/Klinë

Donja Klina/Klinë e Poshtme, opština Srbica/Skënderaj

Donja Koretica/Korroticë e Poshtme, opština Glogovac/Gllogoc

Donja Lapaštica/Llapashticë e Poshtme, opština Podujevo/Podujevë

Donje Ljupče/Lupç i Poshtëm, opština Podujevo/Podujevë

Donje Novo Selo/Novosellë e Poshtme, opština Đakovica/Gjakovë

Donje Obrinje/Obri e Ulët, opština Srbica/Skënderaj

Donje Potočane/Potoçan i Ulët, opština Orahovac/Rahovec

Donje Prekaze/Prekaz i Poshtëm, opština Srbica/Skënderaj

Donje Stanovce/Stanoc i Poshtëm, opština Vučitrn/Vushtrri

Donji Biteš/Bitesh i Ulët, opština Đakovica/Gjakovë

Donji Crnobreg/Carrabreg i Ulët, opština Dečani/Deçane

Donji Grabovac/Graboc i Ulët, opština Kosovo Polje/Fushë Kosovë

Donji Obilić/Kopiliq i Ulët, opština Srbica/Skënderaj

Donji Ratiš/Ratish i Ulët, opština Dečani/Deçane

Donji Streoc/Strellc i Ulët, opština Dečani/Deçane

Donji Zabelj/Zabel i Ulët, opština Glogovac/Gllogoc

Doševac/Dashec, opština Srbica/Skënderaj

Dragobilje/Dragobil, opština Mališevo/Malishevë

Drelje/Drelaj, opština Peć/Pejë

Drenovac/Drenoc, opština Dečani/Deçane

Drenovac/Drenoc, opština Klina/Klinë

Drenovac/Drenoc, opština Orahovac/Rahovec

Drsnik/Dresnik, opština Klina/Klinë

Drvare/Dërvare, opština Vučitrn/Vushtrri

Dubovac/Duboc, opština Vučitrn/Vushtrri

Duga/Dugë, opština Štimlje/Shtime

Dujak/Dujakë, opština Đakovica/Gjakovë

Dulje/Duhël, opština Suva Reka/Suharekë

Duš/Dush, opština Klina/Klinë

Dušanovo/Dushanovë, opština Prizren

Dušević/Dush i Vogël, opština Klina/Klinë

Share