Print

Donja Klina/Klinë e Poshtme, opština Srbica/Skënderaj

Donja Klina/Klinë e Poshtme, opština Srbica/Skënderaj

Hasani, Tahir (Brahim) 

Hajdini, Azize (Hajzer Mala) 

Musliu, Brahim (Hajrë) 

Share