Print

Donja Fuštica

Donja Fuštica/Fushticë e Poshtme, opština Glogovac/Gllogoc
Shala, Laureta (Habib) 

Osmani, Hajrije (Rexhep Ballagoshi

Mehmeti, Islam (Xheladin)  

Share