Print

Indeks mesta ubistva, stradanja ili poslednjeg viđenja nestalog lica

A B C Ç Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
Đ

Đakovica/Gjakovë, opština Đakovica/Gjakovë

Đocaj/Gjocaj, opština Dečani/Deçane

Đurakovac/Gjurakoc, opština Istok/Istog

E

Ereč/Hereç, opština Đakovica/Gjakovë

F

Firaja/Firajë, opština Đakovica/Gjakovë

G

Gabrica/Gabricë, opština Kačanik/Kaçanik

Galica/Galicë, opština Vučitrn/Vushtrri

Gedža/Gexhë, opština Orahovac/Rahovec

Gladno Selo/Gllanasellë, opština Glogovac/Gllogoc

Glavnik/Gllamnik, opština Podujevo/Podujevë

Glođane/Gllogjan, opština Dečani/Deçane

Glođane/Gllogjan, opština Peć/Pejë

Glogovac/Gllogoc, opština Glogovac/Gllogoc

Gnjilane/Gjilan, opština Gnjilane/Gjilan

Goden, opština Đakovica/Gjakovë

Golubovac/Golluboc, opština Mališevo/Malishevë

Goraždevac/Gorazhdec, opština Peć/Pejë

Gornja Bitinja/Biti e Epërme, opština Štrpce/Shtërpcë

 

Gornja Jošanica/Jashanicë e Epërme, opština Klina/Klinë

Gornja Klina/Klinë e Epërme, opština Srbica/Skënderaj

Gornja Koretica/Korroticë e Epërme, opština Glogovac/Gllogoc

Gornja Krušica/Krushicë e Epërme, opština Suva Reka/Suharekë

Gornje Godance/Godanc i Epërm, opština Štimlje/Shtime

Gornje Nerodimlje/Nerodime e Epërme, opština Uroševac/Ferizaj

Gornje Obrinje/Obri e Epërme, opština Glogovac/Gllogoc

Gornje Prekaze/Prekaz i Epërm, opština Srbica/Skënderaj

Gornji Crnobreg/Carrabreg i Epërm, opština Dečani/Deçane

Gornji Grabovac/Graboc i Epërm, opština Obilić/Obiliq

Gornji Ratiš/Ratish i Epërm, opština Dečani/Deçane

Gornji Streoc/Strellc i Epërm, opština Dečani/Deçane

Goružup/Goruzhup, opština Prizren

Grabac/Grabc, opština Klina/Klinë

Grabanica/Grabanicë, opština Klina/Klinë

Grabovac/Graboc, opština Peć/Pejë

Gračanica/Graçanicë, opština Priština/Prishtinë

Gradica/Gradicë, opština Glogovac/Gllogoc

Gramočelj/Gramaçel, opština Dečani/Deçane

Graždanik/Grazhdanik, opština Prizren

Grčina/Gërçinë, opština Đakovica/Gjakovë

Grebnik/Gremnik, opština Klina/Klinë

Grejčevce/Grejqefc, opština Suva Reka/Suharekë

Grlica/Gërlicë, opština Uroševac/Ferizaj

Guncat, opština Mališevo/Malishevë

Share