Print

Rakitnica/Rakinicë, opština Srbica/Skënderaj

Rakitnica/Rakinicë, opština Srbica/Skënderaj

Bojaj, Rrahman (Sylë)

Durmishi, Fekë (Fejz)

Dajaku, Sahit (Imer)

Share