Print

Ljubuša/Lëbushë, opština Dečani/Deçane

Ljubuša/Lëbushë, opština Dečani/Deçane

Zeqiraj, Sadri (Brahim)

Kameraj, Haki (Dinë) 

Share