Print

Dubovik, opština Dečani/Deçane

Dubovik, opština Dečani/Deçane

Shala, Ramush (Hysen) 

Shala, Idriz (Sefer) 

Vuković, Vučić (Zarija) 

Share