Print

Bardonić/Bardhaniq, opština Đakovica/Gjakovë

Bardonić/Bardhaniq, opština Đakovica/Gjakovë

Gjokaj, Pashke (Brahim Sokoli)

Gjokaj, Tunë (Mark)

Share