Print

Zatrić/Zatriq, opština Orahovac/Rahovec

Zatrić/Zatriq, opština Orahovac/Rahovec

Vehapi, Xhafer (Hamëz)

Kastrati, Esat (Rrahim)

Kastrati, Mazllum (Alush)

Share