Print

Donje Obrinje/Obri e Ulët, opština Srbica/Skënderaj

Donje Obrinje/Obri e Ulët, opština Srbica/Skënderaj

Manaj, Islam (Osman)

Millaku, Faik (Vesel)

Radovanovic, Rajko (Rade)

Slović, Miroslav (Radoman)

Share