Print

FHP Kosovo

FDH-logoFond za humanitarno pravo Kosovo posvećen je dokumentovanju ljudskih gubitaka tokom i neposredno nakon sukoba na Kosovu, praćenju i analizi suđenja za ratne zločine i druga politički i etnički motivisana dela, promovisanju i zaštiti prava etničkih zajednica i njihove integracije u kosovsko društvo i sprovođenju programa neformalnog obrazovanja mladih o nedavnoj prošlosti.

Za više informacija o FHP posetite website: www.hlc-kosovo.org

Share