Print

Rezallë e Re/Ljudevik, komuna e Skënderajit/Srbica

Rezallë e Re/Ljudevik, komuna e Skënderajit/Srbica

Shala, Shefqet (Kamer)

Balaj, Arife (Bajram Ahmetaj)

Share