Print

Stantërg/Stari Trg, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Stantërg/Stari Trg, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Radivojević, Tadija (Relja)

Ferizi, Enver (Halim)

Ferizi, Halim (Halil)

Plahuta, Boris (Alojz)

Savić, Aleksandar (Rodoljub)

Share