Print

Gornja Koretica/Korroticë e Epërme, opština Glogovac/Gllogoc

Gornja Koretica/Korroticë e Epërme, opština Glogovac/Gllogoc
Ahmeti, Ramadan (Islam)

Shapeta, Metush (Sejdi) 

Stojčević, Dragiša (Dane) 

Deliu, Haki (Zenë) 

Share