Print

Gornja Klina/Klinë e Epërme, opština Srbica/Skënderaj

Gornja Klina/Klinë e Epërme, opština Srbica/Skënderaj

Šmigic, Dostana (Bogic)

Smajli, Avdyl (Latif)

Avdiu, Daut (Fazli)

Osaj, Agim (Sadri) 

Osaj, Hakë (Sadri)

Share