Print

Verifikimi publik i të dhënave mbi të vrarët, të rënët dhe të zhdukurit

Prezantimi i regjistrit tё tё vrarёve, tё zhdukurve dhe tё rёnёve

Në lidhjet e mëposhtme ju mund të shikoni lajmet dhe fotot me paraqitjen e një liste të vrarë, të zhdukur dhe viktimave, si dhe të shkarkohet lista e plotë të të dhënave në formatin PDF.

 

Share