Print

Përkrahja financiare

 

Fehmi Agani Association

   

French Catholic Committee Against Hunger and for Development (CCFD)

   

Civil Rights Defenders

   

Kosovo Fundation for Open Society (KFOS)

   

National Endowment for Democracy (NED)

   

US Institute of Peace (USIP)

   

USAID

(Përmes Academy for Educational Development – AED)

   

IKV Pax Christi

   

Qeveria e Mbretërisë së Norvegjisë

   

Ambasadat e RF Gjermanisë

   

Ambasadat e Britanisë së Madhe

 

Komisioni Evropian

Ky publikim është realizuar me përkrahje financiare të Unionit Evropian. Përmbajtja e këtij libri është përgjegjësi ekskluzive e Fondit për të drejtën humanitare dhe në asnjë rrethanë nuk mundet të konsiderohet se paraqet qëndrimin e Unionit Evropian.

Share