Print

Cërmjan/Crmljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Cërmjan/Crmljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Hoxha, Jeton (Idriz)

Plava, Xhevdet (Sylë)

Share