Print

Njoftimet

Demistifikimi „Agresioni i NATO-s dhe lufta kundër terroristëve shqiptarë“

Qeveria e Republikës Federale të RS të Jugosllavisë qysh në vitin 2000 e ka botuar publikimin „Heronjtë e atdheut“, i cili përfaqëson një evidencë të çmueshme, edhe pse jo të plotë, mbi viktimat ushtarake në lidhje me luftën në Kosovë. Në atë evidencë janë përmendur viktimat ushtarake të luftës, në mesin e të cilave edhe 275 pjesëtarë të UJ /MPB-së së Serbisë, të cilët janë vrarë në sulmet e NATO-s në territorin e Serbisë, të Malit të Zi dhe të Kosovës. lexoni më shumë
 

Share