Print

Bokshiq-u

Bokshiq/Bokšić, komuna e Klinës/Klina
Zeqiri, Shaqë (Rrustem)

Brahimi, Zekë (Azem)

Share