Print

Bokshiq-u

Bokshiq/Bokšić, komuna e Klinës/Klina

Brahimi, Zekë (Azem)

Zeqiri, Shaqë (Rrustem)

Share