Print

Bogiqevicë-u

Bogiqevicë/Bogićevica, komuna e Plavit, Mali i Zi/Crna Gora
Giula, Dorin (Jovan)

Fazliu, Bahri (Rrahman)

Berisha, Shkëlzen (Gani)

Gjocaj, Agron (Sadri)

Bobi, Shpetim (Sahit)

Share