Print

Bellacërkë/Bela Crkva, komuna e Rahovecit/Orahovac

Bellacërkë/Bela Crkva, komuna e Rahovecit/Orahovac

Gashi, Feim (Avdi)

Bellaqa, Sakip (Xhemajl)

Thaqi, Përparim (Ali)

Popaj, Ibrahim (Xhemajl)

Kelmendi, Agim (Veli)

Popaj, Hidaj (Hazër)

Popaj, Hamide (Ramadan Gërbiqi)

Share