Print

Bellacërkë-u

Bellacërkë/Bela Crkva, komuna e Rahovecit/Orahovac
Popaj, Ibrahim (Xhemajl)

Kastrati, Skender (Jahë)

Popaj, Hamide (Ramadan Gërbiqi)

 

 

 

 

Share