- - http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?lang=zh -

Indeksi i vendbanimit të përhershëm të personave të vrarë, të rënë apo të zhdukur në mënyrë të dhunshme

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
A

 
Akrashticë/Okraštica, komuna e Vushtrrisë/Vučitrn

Aqarevë/Ovčarevo, komuna e Skënderajit/Srbica

Arllat/Orlate, komuna e Gllogocit/Glogovac

Arangjellovci/Aranđelovac, komuna e Arangjellovci/Aranđelovac

Astrazup/Ostrozub, komuna e Malishevës/Mališevo

 

B

 

Babaj i Bokës/Babaj Boks, komuna e Gjakovës/Đakovica

Baballoq/Babaloć, komuna e Deçanit/Dečani

Baçka Pallankë/Bačka Palanka, komuna e Baçka Pallankë/Bačka Palanka

Bajçinë/Bajčina, komuna e Podujevës/Podujevo

Bajina Bashta/Bajina Bašta, komuna e Bajina Bashta/Bajina Bašta

Baks, komuna e Skënderaj/Srbica

Bajicë/Banjica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Bajicë/Banjica, komuna e Lipjanit/Lipljan

Balincë/Balince, komuna e Malishevës/Mališevo

Balevci/Baljevac, komuna e Rashkës/Raška

Balincë/Balince, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Banjë/Banja, komuna e Malishevës/Mališevo

Baran/Barane, komuna e Pejës/Peć

Bardhaniq/Bardonić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bardhi i Madh/Veliki Belaćevac, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Bare, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Batllava/Batlava, komuna e Podujevës/Podujevo

Batushë/Batuša, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bashaidi/Bašaid, komuna e Kikindes/Kikinda

Beçiq/Bečić, komuna e Vushtrri/Vučitrn

Beçuk/Benčuk, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Beleg, komuna e Deçanit/Dečani 

Belincë/Belince, komuna e Shtimes/Štimlje

Bellacërkë/Bela Crkva, komuna e Rahovecit/Orahovac

Bellanicë/Belanica, komuna e Malishevës/Mališevo

Bellopojë/Belo Polje, komuna e Pejë/Peć

Bellobrad/Belobrod, komuna e Dragash/Gora

Beograd, komuna e Beograd

Bërnicë e Poshtme/Donja Brnjica, komuna e Prishtinës/Priština

Billushë/Biluša, komuna e Prizrenit/Prizren

Binxhë/Biča, komuna e Klinë/Klina

Bistricë/Bistrica, komuna e Leposaviq/Leposavić

Bivolak/Bivoljak, komuna e Vushtrri/Vučitrn

Bitesh i Ulët/Donji Biteš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Biti e Epërme/Gornja Bitinja, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Blinajë/Lipovica, komuna e Lipjanit/Lipljan

Bllacë/Blace, komuna e Suharekës/Suva Reka

Bogdinac, komuna e Sokobanja

Bokshiq/Bokšić, komuna e Klinës/Klina

Borje, komuna e Shistavec, Allbania

Bradash/Bradaš, komuna e Podujevë/Podujevo

Bratotin, komuna e Rahovecit/Orahovac

Brekoc/Brekovac, komuna e Gjakovë/Đakovica

Breg i Zi/Crni Breg, komuna e Lipjan/Lipljan

Brestovac, komuna e Bojnik

Brestoc/Brestovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Broliq/Brolić, komuna e Pejë/Peć

Brovinë/Brovina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bubavec/Bobovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Bubël/Bublje, komuna e Malishevë/Mališevo

Buçe/Buča, komuna e Dragashit/Dragaš

Budrikë e Poshtme/Donja Budriga, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Budakovë/Budakovo, komuna e Suharekës/SuvaReka

Burojë/Broćna, komuna e Skënderajit/Srbica

Bujan, komuna e Bujan, Allbania
 

C

Carallukë/Crni Lug, komuna e Malishevës/Mališevo

Carrabreg i Epërm/Gornji Crnobreg, komuna e Deçanit/Dečani

Carrabreg i Ulët/Donji Crnobreg, komuna e Deçanit/Dečani

Carralevë/Crnoljevo, komuna e Shtimes/Štimlje

Carravranë/Crnovrana, komune e Malishevë/Mališevo

Ceceli/Cecelija, komuna e Vushtrri/Vučitrn

Celinë/Celina, komuna e Rahovecit/Orahovac

Cërmjan/Crmljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Cërkolez/Crkolez, komuna e Istog/Istok

Cerrovikë/Cerovik, komuna e Klinës/Klina

 

Ç

 

Çabiq/Čabić, komuna e Klinës/Klina

Çikatovë e Re/Novo Čikatovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Çaçak, komuna e Çaçakut, Serbi

Çapljinci, komuna e Dolevacit, Serbi

Çeçina, komuna e Dolevacit, Serbi

Çiçavica/Čičavica

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Çikatovë e Vjetër/Staro Čikatovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Çitak/Čitak, komuna e Skënderajit/Srbica

Çitlluk, komuna e Krushevcit, Serbi

Çubrel/Čubrelj, komuna e Skënderajit/Srbica

 

D

 

Dashec/Doševac, komuna e Skënderajit/Srbica

Dashinoc/Dašinovac, komuna e Deçanit/Dečani

Deçane/Dečane, komuna e Deçanit/Dečani

Dedi/Dedinje, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Dedina, komuna e Krushevcit, Serbi

Dejnë/Danjane, komuna e Rahovecit/Orahovac

Dalak/Doljak, komune e Vushtrri/Vučitrn

Dërvare/Drvare, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Devë/Deva, komuna e Gjakovës/Đakovica

Divlakë/Divljaka, komuna e Lipjanit/Lipljan

Dobërdelan/Dobrodeljane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Dobërdol/Dobri Do, komuna e Pejës/Peć

Doberdoll/Dobri Dol, komuna e Rahovecit/Orahovac

Lismir/Dobri Dub, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Dobrajë e Madhe/Velika Dobranja, komuna e Lipjanit/Lipljan

Dobërllukë/Dobra Luka, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Dobratin/Dobrotin, komuna e Podujevës/Podujevo

Dobrosh/Dobroš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Dobroshec/Dobroševac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Dolevac, komuna e Dolevacit, Serbi

Dollc/Dolac, komuna e Klinës/Klina

Dollovë/Dolovo, komuna e Klinës/Klina

Domanek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Dragobil/Dragobilje, komuna e Malishevës/Mališevo

Drenoc/Drenovac, komuna e Deçanit/Dečani

Drenoc/Drenovac, komuna e Klinës/Klina

Drenoc/Drenovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Dresnik/Drsnik, komuna e Klinës/Klina

Duboc/Dubovac, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Duboçak/Dubočak, komuna e Pejës/Peć

Dubovc, komuna e Kovinit, Serbi

Dubovik, komuna e Deçanit/Dečani

Dubravë/Dubrava, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Duçin, komuna e Sopotit, Serbi

Dugë/Duga, komuna e Shtimes/Štimlje

Duhël/Dulje, komuna e Suharekës/Suva Reka

Dujakë/Dujak, komuna e Gjakovës/Đakovica

Dumnicë e Poshtme/Donja Dubnica, komuna e Podujevës/Podujevo

Dush i Vogël/Dušević, komuna e Klinës/Klina

Dush/Duš, komuna e Klinës/Klina

Dushanovë/Dušanovo, komuna e Prizrenit/Prizren

 

F

 

Ferizaj/Uroševac, komuna e Ferizajt/Uroševac

Firzë/Firza, komuna e Gjakovës/Đakovica

Fshati i Ri i Banatit/Banatsko Novo Selo, komuna e Pançevës/Pančevo

Frasheri i Madh/Svinjare, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Fushticë e Epërme/Gornja Fuštica, komune e Gllogoc/Glogovac

Fushë Kosovë/Kosovo Polje, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Fushticë e Poshtme/Donja Fuštica, komuna e Gllogocit/Glogovac

G

 

Gabricë/Gabrica, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Galicë/Galica, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Gegaj, komuna e Tropojës, Shqipëria

Gërçinë/Grčina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Gërgoc/Grgoc komuna e Gjakovë/Đakovica

Gexhë/Gedža, komuna e Rahovecit/Orahovac

Gllamnik/Glavnik, komuna e Podujevës/Podujevo

Gllanasellë/Gladno Selo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Gllarevë/Iglarevo, komuna e Klinës/Klina

Gllavatin/Glavotina, komuna e Vushtrrisë/Vučitrn

Gllobar/Globare, komuna e Gllogocit/Glogovac

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Gllogjan/Glođane, komuna e Deçanit/Dečani

Gllogjan/Glođane, komuna e Pejës/Peć

Gllogoc/Glogovac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Godanc i Epërm/Gornje Godance, komuna e Shtimes/Štimlje

Goden, komuna e Gjakovës/Đakovica

Golaj, komuna e Golajt, Shqipëria

Golluboc/Golubovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Goruzhup/Goružup, komuna e Prizrenit/Prizren

Grabanicë/Grabanica, komuna e Klinës/Klina

Graboc i Epërm/Gornji Grabovac, komuna e Obiliqit/Obilić

Graboc i Ulët/Donji Grabovac, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Graboc/Grabovac, komuna e Pejës/Peć

Gradicë/Gradica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Gramaçel/Gramočelj, komuna e Deçanit/Dečani

Grazhdanik/Graždanik, komuna e Prizrenit/Prizren

Grejkoc/Grejkovce, komuna e Suharekë/Suva Reka

Grejqefc/Grejčevce, komuna e Suharekës/Suva Reka

Gremnik/Grebnik, komuna e Klinës/Klina

Guncat, komuna e Malishevës/Mališevo

Guriq/Gorić, komuna e Malishevës/Mališevo

 

GJ

 

Gjakovë/Đakovica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Gjinoc/Đinovce, komuna e Suharekës/Suva Reka

Gjinoc/Đinovce, komuna e Suharekës/Suva Reka

Gjilan/Gnjilane, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Gjocaj/Đocaj, komuna e Deçanit/Dečani

Gjurgjevik i Madh/Veliki Đurđevik, komuna e Klinës/Klina

Godanc i Poshtëm/Donje Godance, komuna e Shtimes/Štimlje

Gojbujë/Gojbulja, komuna e Vushtrrisë/Vučitrn

Gotovushë/Gotovuša, komuna e Shtërpcë/Štrpce

H

 

Hallaç i Vogël/Mali Alaš, komuna e Lipjanit/Lipljan

Hamidi/Hamidija, komuna e Obiliqit/Obilić

Han i Elezit/Đeneral Janković, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Hercegovë/Hercegovo, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Hereç/Ereč, komuna e Gjakovës/Đakovica

Hoçë e Madhe/Velika Hoča, komuna e Rahovecit/Orahovac

Hoçë e Qytetit/Hoča Zagradska, komuna e Prizrenit/Prizren

Hoçë e Vogël/Mala Hoča, komuna e Rahovecit/Orahovac

Horgosh, komuna e Kanjizhës, Serbi

Hulaj/Huljaj, komuna e Deçanit/Dečani

 

I

 

Ilixha e Pejës/Banjica (Pećka), komuna e Istogut/Istok

Irzniq/Rznić, komuna e Deçanit/Dečani

Isniq/Istinić, komuna e Deçanit/Dečani

Istog/Istok, komuna e Istogut/Istok

Izvor, komuna e Novobërdë/Novo Brdo

 

J

 

Jabllanicë/Jablanica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Jabllanicë/Jablanica, komuna e Pejë/Peć

Jashanicë e Epërme/Gornja Jošanica, komuna e Klinës/Klina

Jashanicë e Ulët/Donja Jošanica, komuna e Klinës/Klina

Jasiq/Jasić, komuna e Deçanit/Dečani

Jelloc/Jelovac, komuna e Klinës/Klina

Jeshkovë/Ješkovo, komuna e Prizrenit/Prizren

Jezerc/Jezerce, komuna e Ferizajt/Uroševac

Jezerc/Jezero, komuna e Vushtrri/Vučitrn

Junik, komuna e Deçanit/Dečani

 

K

 

Kaçandoll/Kačandol, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Kaçanik/Kačanik, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Kanjizhë, komuna e Kanjizhes, Serbi

Karavukovë, komuna e Oxhacit, Serbi

Kamenicë/Kosovska Kamenica, komuna e Kamenicës/Kosovska Kamenica

Kamenicë e Sremit, komuna e Novi Sadit, Serbi

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Këpuz/Kpuz, komuna e Klinës/Klina

Kërnicë/Krnjince, komuna e Klinës/Klina

Kërstoc/Krstovac, komuna e Pejës/Peć

Kijevë/Kijevo, komuna e Malishevës/Mališevo

Kizharekë/Kišna Reka, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kleçkë/Klečka, komuna e Lipjanit/Lipljan

Kliçinë/Klinčina, komuna e Pejës/Peć

Klinafc/Klinavac, komuna e Klinës/Klina

Klinë e Epërme/Gornja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Mesme/Srednja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Poshtme/Donja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Poshtme/Donja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klladërnicë/Kladernica, komuna e Skënderajit/Srbica

Knezhevc i Ri, komuna e Kikindës, Serbi

Knjazhevc, komuna e Knjazhevcit, Serbi

Kodrali/Kodralija, komuna e Deçanit/Dečani

Kodrali/Kodralija, komuna e Gjakovës/Đakovica

Kollashin, komuna e Kollashinit, Mali i Zi

Kolovicë/Kojlovica, komuna e Prishtinë/Priština

Komaran/Komorane, komuna e Gllogocit/Glogovac

Konjin, komuna e Lebanes, Serbi

Kopiliq i Ulët/Donji Obilić, komuna e Skënderajit/Srbica

Korenicë/Korenica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Korilë/Korilje, komuna e Zveçanit/Zvečan

Kormnjan i Epërm/Gornje Korminjane,komuna e Kamenicë/Kamenica

Korroticë e Epërme/Gornja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Korroticë e Poshtme/Donja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kosinë/Kosin, komuna e Ferizajt/Uroševac

Kostërc/Kostrc, komuna e Skënderajit/Srbica

Kosuriq/Kosurić, komuna e Pejës/Peć

Kotorr/Kotore, komuna e Skënderajit/Srbica

Kotradiq/Kotradić, komuna e Peje/Peć

Kozhicë/Kožica, komuna e Skënderajit/Srbica

Kragujevc, komuna e Kragujevcit, Serbi

Krajishtë/Krajište, komuna e Lipjanit/Lipljan

Krajkovë/Krajkovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kralan/Kraljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Kramovik, komuna e Rahovecit/Orahovac

Krasmiroc/Krasmirovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Kroimirë/Krajmirovce, komuna e Lipjanit/Lipljan

Krumë, komuna e Krumës, Shqipëria

Krushec/Kruševac, komuna e Pejës/Peć

Krushevë e Madhe/Veliko Kruševo, komuna e Klinës/Klina

Krushevc, komuna e Krushevcit, Serbi

Krushicë e Epërme/Gornja Krušica, komuna e Suharekës/Suva Reka

Krushevë/Kruševac, komuna e Skënderajit/Srbica

Kuçicë/Kućica, komuna e Skënderajit/Srbica

Kuk/Kukovce, komuna e Dragashit/Dragaš

Kuklibeg/Kuklibeg, komuna e Dragashit/Dragaš

Kurshumli, komuna e Kurshumlisë, Serbi

Kushnin/Kušnin, komuna e Prizrenit/Prizren

Kushtendil/Kuštendil, komuna e Prizrenit/Prizren

 

L

 

Lajthishte/Leskovčić, komuna e Obiliqit/Obilić

Lëbushë/Ljubuša, komuna e Deçanit/Dečani

Laqarak, komuna e Mitrovicës së Sremit, Serbi

Leçinë/Leočina, komuna e Skënderajit/Srbica

Leshan/Lješane, komuna e Pejës/Peć

Leskoc, komuna e Leskocit, Serbi

Leskovec/Leskovec, komuna e Prizrenit/Prizren

Lez,  komuna e Prizrenit/Prizren

Likoc/Likovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Likoshan/Likošane, komuna e Gllogocit/Glogovac

Lipjan/Lipljan, komuna e Lipjanit/Lipljan

Liqeni i Radoniqit/Radonjićko jezero (Radoniq Lake), komuna e Deçanit/Dečani

Loxhë/Lođa, komuna e Pejës/Peć

Lubavec/Ljubovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Lubeniq/Ljubenić, komuna e Pejës/Peć

Lubiqevë/Ljubičevo, komuna e Prizrenit/Prizren

Lubovijë, komuna e Lubovijës, Serbi

Lubozhdë/Ljubožda, komuna e Istogut/Istok

Lumbardh/Ljumbarda, komuna e Deçanit/Dečani

Lutogllavë/Ljutoglava, komuna e Pejës/Peć

LL

 

Lladroc/Ladrovac, komuna e Malishevës/Mališevo

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Landovicë/Landovica, komuna e Prizrenit/Prizren

Lladroviq/Ladrović, komuna e Malishevës/Mališevo

Llapashticë e Epërme/Gornja Lapaštica, komuna e Podujevës/Podujevo

Llapashticë e Poshtme/Donja Lapaštica, komuna e Podujevës/Podujevo

Llapushnik/Lapušnik, komuna e Gllogocit/Glogovac

Llashkadrenoc/Vlaški Drenovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Llaushë/Lauša, komuna e Skënderajit/Srbica

Llazarevc, komuna e Beogradit, Serbi

Llukë e Epërme/Gornja Luka, komuna e Deçane/Dečani

Lloqan/Loćane, komuna e Deçanit/Dečani

Llozicë/Lozica, komuna e Malishevës/Mališevo

 

 

 

M

 

Makërmal/Makrmalj, komuna e Skënderajit/Srbica

Malësi e Vogël/Radošte, komuna e Rahovecit/Orahovac

Malishevë/Mališevo, komuna e Malishevës/Mališevo

Maqitevë/Mačitevo, komuna e Suharekës/SuvaReka

Marali/Maralija, komuna e Malishevës/Mališevo

Marinë/Marina, komuna e Skënderajit/Srbica

Maxhunaj/Novo Selo-Madžunsko, komuna e Vushtrrisë/Vučitrn

Mazhiq/Mažić, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Mazrek, komuna e Prizrenit/Prizren

Meqe/Meće, komuna e Gjakovës/Đakovica

Melenicë/Meljenica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Milloshevë/Miloševo, komuna e Obiliqit/Obilić

Mikushnicë/Mikušnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Milishec/Miliševac, komuna e Deçanit/Dečani

Miradi e Ulët/Donje Dobrevo, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Mirenë/Mirena, komuna e Lipjanit/Lipljan

Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Mleqan/Mlečane, komuna e Malishevës/Mališevo

Mohlan/Movljane, komuna e Suharekës/SuvaReka

Morinë/Morina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Mushtishte/Mušutište, komuna e Suharekës/SuvaReka

Myhejan, komuna e Tropojës, Shqipëria

 

N

 
Nakëll/Naklo, komuna e Pejës/Peć

Negroc/Negrovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Nekoc/Nekovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Nerodime e Poshtme/Donje Nerodimlje, komuna e Ferizajt/Uroševac

Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje, komuna e Ferizajt/Uroševac

Nish, komuna e Nishit, Serbi

Nishor/Nišor, komuna e Suharekës/Suva Reka

Nivokaz, komuna e Gjakovës/Đakovica

Novi Sad, komuna e Novi Sadit, Serbi

Novosellë e Poshtme/Donje Novo Selo, komuna e Gjakovës/Đakovica

 

O

 

Obrançë/Obrandža, komuna e Podujevës/Podujevo

Obri e Epërme/Gornje Obrinje, komuna e Gllogocit/Glogovac

Opterushë/Opteruša, komuna e Rahovecit/Orahovac

Orizarë, komuna e Kumanovës, Maqedoni

Oshlan/Ošljane, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Ostoiqevë, komuna e Çokës, Serbi

Ostraqë/Ostraće, komuna e Leposaviq/Leposavić

Ozdrim/Ozrim, komuna e Pejës/Peć
 

P

 
Pacaj, komuna e Gjakovës/Đakovica

Padalishtë/Padalište, komuna e Skënderajit/Srbica

Pagarushë/Pagaruša, komuna e Malishevës/Mališevo

Palabardhë/Palja Barda, komuna e Gjakovës/Đakovica

Pançevë, komuna e Pançevës, Serbi

Papaz, komuna e Suharekës/Sva Reka

Pantinë/Pantina, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Pashtrik/Paštrik, komuna e Prizrenit/Prizren

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Pasomë/Pasoma, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Pastasel/Pusto Selo, komuna e Rahovecit/Orahovac

Paune, komuna e Valevës, Serbi

Pejë/Peć, komuna e Pejës/Peć

Peqan/Pećane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Peraj, komuna e Golaj, Shqipëria

Petrovci në Mllavë, komuna e Petrovcit në Mllavë, Serbi

Petroviq/Petrović, komuna e Shtimes/Štimlje

Përlepnicë/Prilepnica, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Përqevë/Prčevo, komuna e Klinës/Klina

Petrovë/Petrovo, komuna e Shtimes/Štimlje

Piranë/Pirane, komuna e Prizrenit/Prizren

Pirot, komuna e Pirotit, Serbi

Pirq/Pirče, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Piskotë/Piskot, komuna e Gjakovës/Đakovica

Plançor/Pljančor, komuna e Gjakovës/Đakovica

Plav, komuna e Plavit, Mali i Zi/Crna Gora

Pllaqicë/Pločica, komuna e Malishevës/Mališevo

Pobërgjë/Pobrđe, komuna e Deçanit/Dečani

Podgoricë, komuna e Podgoricës, Mali i Zi

Podujevë/Podujevo, komuna e Podujevës/Podujevo

Poklek i Ri/Novi Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Poklek i Vjetër/Stari Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Polac/Poljance, komuna e Skënderajit/Srbica

Poluzhë/Poluža, komuna e Rahovecit/Orahovac

Ponoshec/Ponoševac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Popoc/Popovac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Poslishtë/Poslište, komuna e Prizrenit/Prizren

Potoçan i Ulët/Donje Potočane, komuna e Rahovecit/Orahovac

Pozhar/Požar, komuna e Deçanit/Dečani

Pozharevc, komuna e Pozharevcit, Serbi

Prapaqan/Papraćane, komuna e Deçanit/Dečani

Prekallë/Prekale, komuna e Istogut/Istok

Prekaz i Epërm/Gornje Prekaze, komuna e Skënderajit/Srbica

Prekaz i Poshtëm/Donje Prekaze, komuna e Skënderajit/Srbica

Prekolluk/Prekoluka, komuna e Deçanit/Dečani

Prekoc/Prekovce, komuna e Novobërdës/Novo Brdo

Prelloc/Prelovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Prilep, komuna e Deçanit/Dečani

Prijepole, komuna e Prijepoles, Serbi

Prishtinë/Priština, komuna e Prishtinës/Priština

Prizren, komuna e Prizrenit/Prizren

Prush/Pruš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Prnjavor, komuna e Tërstenikut, Serbi

Prokuple, komuna e Prokuplës, Serbi
 

Q

 

Qeskovë/Českovo, komuna e Klinës/Klina

Qirez/Ćirez, komuna e Skënderajit/Srbica

Qyshk/Ćuška, komuna e Pejë/Peć

Qupevë/Čupevo, komuna e Klinës/Klina

Qupevë/Čupevo, komuna e Malishevë/Mališevo

 

R

 

Radishevë/Radiševo, komuna e Skënderajit/Srbica

Rahovec/Orahovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Rakinicë/Rakinica, komuna e Podujevës/Podujevo

Rakinicë/Rakitnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Rakoc, komuna e Gjakovës/Đakovica

Rakosh/Rakoš, komuna e Istogut/Istok

Rakovinë/Rakovina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Rancë/Rance, komuna e Shtimes/Štimlje

Ranoc/Renovac, komuna e Klinës/Klina

Rashan/Rašane, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Raskovë/Raskovo, komuna e Obiliqit/Obilić

Rastavicë/Rastavica, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Epërm/Gornji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Ulët/Donji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratkoc/Ratkovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Raushiq/Raušić, komuna e Pejës/Peć

Reqan/Rečane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Reshtan/Raštane, komuna e Suharekës/SuvaReka

Reti/Retimlje, komuna e Rahovecit/Orahovac

Rezallë e Re/Ljudevik, komuna e Skënderajit/Srbica

Rezallë/Rezala, komuna e Skënderajit/Srbica

Reznik/Resnik, komuna e Klinës/Klina

Ribar, komuna e Jagodinës, Serbi

Ribar i Madh/Veliko Ribare, komuna e Lipjanit/Lipljan

Rigjevë/Riđevo, komuna e Klinës/Klina

Rimanishtë/Rimanište, komuna e Prishtinës/Priština

Rogovë/Rogovo, komuna e Gjakovës/Đakovica

Ropotovë e Madhe/Veliko Ropotovo, komuna e Kamenicës/Kosovska Kamenica

Rosulë/Rosulje, komuna e Pejës/Peć

Rrushaj, komuna e Rrushajt, Shqipëria

Rudicë/Rudice, komuna e Klinës/Klina

Rumë, komuna e Rumës, Serbi

Runik/Rudnik, komuna e Obiliqit/Obilić

Runik/Rudnik, komuna e Skënderajit/Srbica

Rusinoc/Rusinovce, komuna e Lipjanit/Lipljan

 

S

Sadovinë e Jerliut/Jerli Sadovina, komuna e Vitisësë/Vitina

Samadraxhë/Samodraža, komuna e Suharekës/Suva Reka

Samadrexhë/Samodreža, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Sapniq/Sopnić, komuna e Rahovecit/Orahovac

Saranovë, komuna e Raçës, Serbi

Savinosellë, komuna e Vërbasit, Serbi

Semetishte/Semetište, komuna e Suharekës/SuvaReka

Senik, komuna e Malishevës/Mališevo

Sentë, komuna e Sentës, Serbi

Shkelzen, komuna e Tropojës, Shqipëria

Shkodër, komuna e Shkodrës, Shqipëria

Siboc/Sibovac, komuna e Obiliqit/Obilić

Siqevë/Sićevo, komuna e Klinës/Klina

Sfaraçak i Epërm/Gornji Svračak komuna e Vushtrri/Vučitrn

Skënderaj/Srbica, komuna e Skënderajit/Srbica

Skivjan/Skivjane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Shkozë/Milanović, komuna e Malishevës/Mališevo

Sllapuzhan/Slapužane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Sllatinë/Slatina, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Sllatinë/Velika Slatina, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Sllup/Slup, komuna e Deçanit/Dečani

Smolicë/Smonica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Smrekonicë/Smrekovnica, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Sokobanjë, komuna e Sjenices, Serbi

Sopot, komuna e Beogradit, Serbi

Stagovë/Stagovo, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Stançevc, komuna e Vranjës, Serbi

Stanoc i Poshtëm/Donje Stanovce, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Stantërg/Stari Trg, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Staravuçinë/Stara Vučina, komuna e Suharekës/Suva Reka

Strellc i Epërm/Gornji Streoc, komuna e Deçanit/Dečani

Strellc i Ulët/Donji Streoc, komuna e Deçanit/Dečani

Stroc/Strovce, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Stubëll/Stubla, komuna e Gjakovës/Đakovica

Suboticë, komuna e Suboticës, Serbi

Surdulicë, komuna e Surdulicës, Serbi

Suharekë/Suva Reka, komuna e Suharekës/SuvaReka

Sverkë/Svrhe, komuna e Klinës/Klina

Syriganë/Suvo Grlo, komuna e Skënderajit/Srbica

 

 

SH

 

Shalë/Sedlare, komuna e Lipjanit/Lipljan

Shaptej/Šaptelj, komuna e Deçanit/Dečani

Sheremet/Šeremet, komuna e Gjakovës/Đakovica

Shipitullë/Šipitula, komuna e Obiliqit/Obilić

Shipol/Šipolje, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Shkarashnik/Skorošnik, komuna e Malishevës/Mališevo

Shtaricë/Štarica, komuna e Klinës/Klina

Shtërpcë/Štrpce, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Shtupel/Štupelj, komuna e Klinës/Klina

Shterubullovë/Štrbulovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Shtime/Štimlje, komuna e Shtimes/Štimlje

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Shtuticë/Štutica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Shushicë/Sušica, komuna e Istogut/Istok

 

 

T

 

Tërdec/Trdevac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Tërnac/Trnavce, komuna e Skënderajit/Srbica

Tërnava e Ulët, komuna e Prokuples, Serbi

Tërpezë/Trpeza, komuna e Malishevës/Mališevo

Tërrnje/Trnje, komuna e Suharekës/Suva Reka

Tërrn/Trn, komuna e Ferizajt/Uroševac

Tërstenik/Trstenik, komuna e Gllogocit/Glogovac

Ticë/Tica, komuna e Skënderajit/Srbica

Trnjan, komuna e Aleksincit, Serbi

Tropojë, komuna e Tropojës, Shqipëria

Turiqec/Turićevac, komuna e Skënderajit/Srbica

Turjakë/Turjak, komuna e Pejës/Peć

Tushilë/Tušilje, komuna e Skënderajit/Srbica

 

U

 
Ujmirë/Dobra Voda, komuna e Klinës/Klina

Uzhicë, komuna e Uzhicës, Serbi

 

V

 

Vaganicë/Vaganica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Vasilevë/Vasiljevo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Veriq/Verić, komuna e Istogut/Istok

Vërmicë/Vrbnica, komuna e Prizrenit/Prizren

Vërshec/Vrševce, komuna e Lipjanit/Lipljan

Vidishiq/Vidušić, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Viqë/Viča, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Vitak, komuna e Skënderajit/Srbica

Vojnikë/Voćnjak, komuna e Skënderajit/Srbica

 

Voksh/Vokša, komuna e Deçanit/Dečani

Vrajak/Vranjak, komuna e Rahovecit/Orahovac

Vraniq/Vranić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Vraniq/Vranić, komuna e Suharekës/Suva Reka

Vranjë, komuna e Vranjës, Serbi

Vranoc i Vogël/Mali Vranovac, komuna e Deçanit/Dečani

Vranoc/Vranovac, komuna e Pejës/Peć

Vrboc/Vrbovac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vrellë/Vrelo, komuna e Istogut/Istok

Vuçak/Vučak, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vukovc/Vukovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vulljakë/Volujak, komuna e Klinës/Klina

Vushtrri/Vučitrn, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

 

X

 

Xërxë/Zrze, komuna e Rahovecit/Orahovac

 

Z

 

Zabel i Ulët/Donji Zabelj, komuna e Gllogocit/Glogovac

Zabërgjë/Zabrđe, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Zabllaq/Zablaće, komuna e Istogut/Istok

Zahaq/Zahać, komuna e Pejës/Peć 

Zajeçar, komuna e Zajeçarit, Serbi

Zajmovë/Zajmovo, komuna e Klinës/Klina

Zaplluxhë/Zaplužje, komuna e Dragashit/Dragaš

Zatriq/Zatrić, komuna e Rahovecit/Orahovac

Zborc/Zborce, komuna e Shtimes/Štimlje

Zllakuqan/Zlokućane, komuna e Klinës/Klina

Zllapek/Zlopek, komuna e Pejës/Peć

Zoqishtë/Zočište, komuna e Rahovecit/Orahovac

Zubin Potok, komuna e Zubin Potokut

Zrenjanin, komuna e Zrenjaninit, Serbi

 

ZH

 

Zhilivodë/Žilivoda, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn