Print

Index of places of permanent residence of dead or forcibly disappeared persons

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Shtuticë/Štutica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Shushicë/Sušica, komuna e Istogut/Istok

 

 

T

 

Tërdec/Trdevac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Tërnac/Trnavce, komuna e Skënderajit/Srbica

Tërnava e Ulët, komuna e Prokuples, Serbi

Tërpezë/Trpeza, komuna e Malishevës/Mališevo

Tërrnje/Trnje, komuna e Suharekës/Suva Reka

Tërrn/Trn, komuna e Ferizajt/Uroševac

Tërstenik/Trstenik, komuna e Gllogocit/Glogovac

Ticë/Tica, komuna e Skënderajit/Srbica

Trnjan, komuna e Aleksincit, Serbi

Tropojë, komuna e Tropojës, Shqipëria

Turiqec/Turićevac, komuna e Skënderajit/Srbica

Turjakë/Turjak, komuna e Pejës/Peć

Tushilë/Tušilje, komuna e Skënderajit/Srbica

 

U

 
Ujmirë/Dobra Voda, komuna e Klinës/Klina

Uzhicë, komuna e Uzhicës, Serbi

 

V

 

Vaganicë/Vaganica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Vasilevë/Vasiljevo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Veriq/Verić, komuna e Istogut/Istok

Vërmicë/Vrbnica, komuna e Prizrenit/Prizren

Vërshec/Vrševce, komuna e Lipjanit/Lipljan

Vidishiq/Vidušić, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Viqë/Viča, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Vitak, komuna e Skënderajit/Srbica

Vojnikë/Voćnjak, komuna e Skënderajit/Srbica

 

Voksh/Vokša, komuna e Deçanit/Dečani

Vrajak/Vranjak, komuna e Rahovecit/Orahovac

Vraniq/Vranić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Vraniq/Vranić, komuna e Suharekës/Suva Reka

Vranjë, komuna e Vranjës, Serbi

Vranoc i Vogël/Mali Vranovac, komuna e Deçanit/Dečani

Vranoc/Vranovac, komuna e Pejës/Peć

Vrboc/Vrbovac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vrellë/Vrelo, komuna e Istogut/Istok

Vuçak/Vučak, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vukovc/Vukovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vulljakë/Volujak, komuna e Klinës/Klina

Vushtrri/Vučitrn, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

 

X

 

Xërxë/Zrze, komuna e Rahovecit/Orahovac

 

Z

 

Zabel i Ulët/Donji Zabelj, komuna e Gllogocit/Glogovac

Zabërgjë/Zabrđe, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Zabllaq/Zablaće, komuna e Istogut/Istok

Zahaq/Zahać, komuna e Pejës/Peć 

Zajeçar, komuna e Zajeçarit, Serbi

Zajmovë/Zajmovo, komuna e Klinës/Klina

Zaplluxhë/Zaplužje, komuna e Dragashit/Dragaš

Zatriq/Zatrić, komuna e Rahovecit/Orahovac

Zborc/Zborce, komuna e Shtimes/Štimlje

Zllakuqan/Zlokućane, komuna e Klinës/Klina

Zllapek/Zlopek, komuna e Pejës/Peć

Zoqishtë/Zočište, komuna e Rahovecit/Orahovac

Zubin Potok, komuna e Zubin Potokut

Zrenjanin, komuna e Zrenjaninit, Serbi

 

ZH

 

Zhilivodë/Žilivoda, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

 

 


Share