Print

Index of places of permanent residence of dead or forcibly disappeared persons

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Raushiq/Raušić, komuna e Pejës/Peć

Reqan/Rečane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Reshtan/Raštane, komuna e Suharekës/SuvaReka

Reti/Retimlje, komuna e Rahovecit/Orahovac

Rezallë e Re/Ljudevik, komuna e Skënderajit/Srbica

Rezallë/Rezala, komuna e Skënderajit/Srbica

Reznik/Resnik, komuna e Klinës/Klina

Ribar, komuna e Jagodinës, Serbi

Ribar i Madh/Veliko Ribare, komuna e Lipjanit/Lipljan

Rigjevë/Riđevo, komuna e Klinës/Klina

Rimanishtë/Rimanište, komuna e Prishtinës/Priština

Rogovë/Rogovo, komuna e Gjakovës/Đakovica

Ropotovë e Madhe/Veliko Ropotovo, komuna e Kamenicës/Kosovska Kamenica

Rosulë/Rosulje, komuna e Pejës/Peć

Rrushaj, komuna e Rrushajt, Shqipëria

Rudicë/Rudice, komuna e Klinës/Klina

Rumë, komuna e Rumës, Serbi

Runik/Rudnik, komuna e Obiliqit/Obilić

Runik/Rudnik, komuna e Skënderajit/Srbica

Rusinoc/Rusinovce, komuna e Lipjanit/Lipljan

 

S

Sadovinë e Jerliut/Jerli Sadovina, komuna e Vitisësë/Vitina

Samadraxhë/Samodraža, komuna e Suharekës/Suva Reka

Samadrexhë/Samodreža, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Sapniq/Sopnić, komuna e Rahovecit/Orahovac

Saranovë, komuna e Raçës, Serbi

Savinosellë, komuna e Vërbasit, Serbi

Semetishte/Semetište, komuna e Suharekës/SuvaReka

Senik, komuna e Malishevës/Mališevo

Sentë, komuna e Sentës, Serbi

Shkelzen, komuna e Tropojës, Shqipëria

Shkodër, komuna e Shkodrës, Shqipëria

Siboc/Sibovac, komuna e Obiliqit/Obilić

Siqevë/Sićevo, komuna e Klinës/Klina

Sfaraçak i Epërm/Gornji Svračak komuna e Vushtrri/Vučitrn

Skënderaj/Srbica, komuna e Skënderajit/Srbica

Skivjan/Skivjane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Shkozë/Milanović, komuna e Malishevës/Mališevo

Sllapuzhan/Slapužane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Sllatinë/Slatina, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Sllatinë/Velika Slatina, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Sllup/Slup, komuna e Deçanit/Dečani

Smolicë/Smonica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Smrekonicë/Smrekovnica, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Sokobanjë, komuna e Sjenices, Serbi

Sopot, komuna e Beogradit, Serbi

Stagovë/Stagovo, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Stançevc, komuna e Vranjës, Serbi

Stanoc i Poshtëm/Donje Stanovce, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Stantërg/Stari Trg, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Staravuçinë/Stara Vučina, komuna e Suharekës/Suva Reka

Strellc i Epërm/Gornji Streoc, komuna e Deçanit/Dečani

Strellc i Ulët/Donji Streoc, komuna e Deçanit/Dečani

Stroc/Strovce, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Stubëll/Stubla, komuna e Gjakovës/Đakovica

Suboticë, komuna e Suboticës, Serbi

Surdulicë, komuna e Surdulicës, Serbi

Suharekë/Suva Reka, komuna e Suharekës/SuvaReka

Sverkë/Svrhe, komuna e Klinës/Klina

Syriganë/Suvo Grlo, komuna e Skënderajit/Srbica

 

 

SH

 

Shalë/Sedlare, komuna e Lipjanit/Lipljan

Shaptej/Šaptelj, komuna e Deçanit/Dečani

Sheremet/Šeremet, komuna e Gjakovës/Đakovica

Shipitullë/Šipitula, komuna e Obiliqit/Obilić

Shipol/Šipolje, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Shkarashnik/Skorošnik, komuna e Malishevës/Mališevo

Shtaricë/Štarica, komuna e Klinës/Klina

Shtërpcë/Štrpce, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Shtupel/Štupelj, komuna e Klinës/Klina

Shterubullovë/Štrbulovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Shtime/Štimlje, komuna e Shtimes/Štimlje

Share