Print

Index of places of permanent residence of dead or forcibly disappeared persons

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Pasomë/Pasoma, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Pastasel/Pusto Selo, komuna e Rahovecit/Orahovac

Paune, komuna e Valevës, Serbi

Pejë/Peć, komuna e Pejës/Peć

Peqan/Pećane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Peraj, komuna e Golaj, Shqipëria

Petrovci në Mllavë, komuna e Petrovcit në Mllavë, Serbi

Petroviq/Petrović, komuna e Shtimes/Štimlje

Përlepnicë/Prilepnica, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Përqevë/Prčevo, komuna e Klinës/Klina

Petrovë/Petrovo, komuna e Shtimes/Štimlje

Piranë/Pirane, komuna e Prizrenit/Prizren

Pirot, komuna e Pirotit, Serbi

Pirq/Pirče, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Piskotë/Piskot, komuna e Gjakovës/Đakovica

Plançor/Pljančor, komuna e Gjakovës/Đakovica

Plav, komuna e Plavit, Mali i Zi/Crna Gora

Pllaqicë/Pločica, komuna e Malishevës/Mališevo

Pobërgjë/Pobrđe, komuna e Deçanit/Dečani

Podgoricë, komuna e Podgoricës, Mali i Zi

Podujevë/Podujevo, komuna e Podujevës/Podujevo

Poklek i Ri/Novi Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Poklek i Vjetër/Stari Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Polac/Poljance, komuna e Skënderajit/Srbica

Poluzhë/Poluža, komuna e Rahovecit/Orahovac

Ponoshec/Ponoševac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Popoc/Popovac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Poslishtë/Poslište, komuna e Prizrenit/Prizren

Potoçan i Ulët/Donje Potočane, komuna e Rahovecit/Orahovac

Pozhar/Požar, komuna e Deçanit/Dečani

Pozharevc, komuna e Pozharevcit, Serbi

Prapaqan/Papraćane, komuna e Deçanit/Dečani

Prekallë/Prekale, komuna e Istogut/Istok

Prekaz i Epërm/Gornje Prekaze, komuna e Skënderajit/Srbica

Prekaz i Poshtëm/Donje Prekaze, komuna e Skënderajit/Srbica

Prekolluk/Prekoluka, komuna e Deçanit/Dečani

Prekoc/Prekovce, komuna e Novobërdës/Novo Brdo

Prelloc/Prelovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Prilep, komuna e Deçanit/Dečani

Prijepole, komuna e Prijepoles, Serbi

Prishtinë/Priština, komuna e Prishtinës/Priština

Prizren, komuna e Prizrenit/Prizren

Prush/Pruš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Prnjavor, komuna e Tërstenikut, Serbi

Prokuple, komuna e Prokuplës, Serbi
 

Q

 

Qeskovë/Českovo, komuna e Klinës/Klina

Qirez/Ćirez, komuna e Skënderajit/Srbica

Qyshk/Ćuška, komuna e Pejë/Peć

Qupevë/Čupevo, komuna e Klinës/Klina

Qupevë/Čupevo, komuna e Malishevë/Mališevo

 

R

 

Radishevë/Radiševo, komuna e Skënderajit/Srbica

Rahovec/Orahovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Rakinicë/Rakinica, komuna e Podujevës/Podujevo

Rakinicë/Rakitnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Rakoc, komuna e Gjakovës/Đakovica

Rakosh/Rakoš, komuna e Istogut/Istok

Rakovinë/Rakovina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Rancë/Rance, komuna e Shtimes/Štimlje

Ranoc/Renovac, komuna e Klinës/Klina

Rashan/Rašane, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Raskovë/Raskovo, komuna e Obiliqit/Obilić

Rastavicë/Rastavica, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Epërm/Gornji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Ulët/Donji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratkoc/Ratkovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Share