Print

Index of places of permanent residence of dead or forcibly disappeared persons

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Landovicë/Landovica, komuna e Prizrenit/Prizren

Lladroviq/Ladrović, komuna e Malishevës/Mališevo

Llapashticë e Epërme/Gornja Lapaštica, komuna e Podujevës/Podujevo

Llapashticë e Poshtme/Donja Lapaštica, komuna e Podujevës/Podujevo

Llapushnik/Lapušnik, komuna e Gllogocit/Glogovac

Llashkadrenoc/Vlaški Drenovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Llaushë/Lauša, komuna e Skënderajit/Srbica

Llazarevc, komuna e Beogradit, Serbi

Llukë e Epërme/Gornja Luka, komuna e Deçane/Dečani

Lloqan/Loćane, komuna e Deçanit/Dečani

Llozicë/Lozica, komuna e Malishevës/Mališevo

 

 

 

M

 

Makërmal/Makrmalj, komuna e Skënderajit/Srbica

Malësi e Vogël/Radošte, komuna e Rahovecit/Orahovac

Malishevë/Mališevo, komuna e Malishevës/Mališevo

Maqitevë/Mačitevo, komuna e Suharekës/SuvaReka

Marali/Maralija, komuna e Malishevës/Mališevo

Marinë/Marina, komuna e Skënderajit/Srbica

Maxhunaj/Novo Selo-Madžunsko, komuna e Vushtrrisë/Vučitrn

Mazhiq/Mažić, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Mazrek, komuna e Prizrenit/Prizren

Meqe/Meće, komuna e Gjakovës/Đakovica

Melenicë/Meljenica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Milloshevë/Miloševo, komuna e Obiliqit/Obilić

Mikushnicë/Mikušnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Milishec/Miliševac, komuna e Deçanit/Dečani

Miradi e Ulët/Donje Dobrevo, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Mirenë/Mirena, komuna e Lipjanit/Lipljan

Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Mleqan/Mlečane, komuna e Malishevës/Mališevo

Mohlan/Movljane, komuna e Suharekës/SuvaReka

Morinë/Morina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Mushtishte/Mušutište, komuna e Suharekës/SuvaReka

Myhejan, komuna e Tropojës, Shqipëria

 

N

 
Nakëll/Naklo, komuna e Pejës/Peć

Negroc/Negrovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Nekoc/Nekovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Nerodime e Poshtme/Donje Nerodimlje, komuna e Ferizajt/Uroševac

Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje, komuna e Ferizajt/Uroševac

Nish, komuna e Nishit, Serbi

Nishor/Nišor, komuna e Suharekës/Suva Reka

Nivokaz, komuna e Gjakovës/Đakovica

Novi Sad, komuna e Novi Sadit, Serbi

Novosellë e Poshtme/Donje Novo Selo, komuna e Gjakovës/Đakovica

 

O

 

Obrançë/Obrandža, komuna e Podujevës/Podujevo

Obri e Epërme/Gornje Obrinje, komuna e Gllogocit/Glogovac

Opterushë/Opteruša, komuna e Rahovecit/Orahovac

Orizarë, komuna e Kumanovës, Maqedoni

Oshlan/Ošljane, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Ostoiqevë, komuna e Çokës, Serbi

Ostraqë/Ostraće, komuna e Leposaviq/Leposavić

Ozdrim/Ozrim, komuna e Pejës/Peć
 

P

 
Pacaj, komuna e Gjakovës/Đakovica

Padalishtë/Padalište, komuna e Skënderajit/Srbica

Pagarushë/Pagaruša, komuna e Malishevës/Mališevo

Palabardhë/Palja Barda, komuna e Gjakovës/Đakovica

Pançevë, komuna e Pançevës, Serbi

Papaz, komuna e Suharekës/Sva Reka

Pantinë/Pantina, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Pashtrik/Paštrik, komuna e Prizrenit/Prizren

Share