Print

Index of places of permanent residence of dead or forcibly disappeared persons

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Këpuz/Kpuz, komuna e Klinës/Klina

Kërnicë/Krnjince, komuna e Klinës/Klina

Kërstoc/Krstovac, komuna e Pejës/Peć

Kijevë/Kijevo, komuna e Malishevës/Mališevo

Kizharekë/Kišna Reka, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kleçkë/Klečka, komuna e Lipjanit/Lipljan

Kliçinë/Klinčina, komuna e Pejës/Peć

Klinafc/Klinavac, komuna e Klinës/Klina

Klinë e Epërme/Gornja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Mesme/Srednja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Poshtme/Donja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Poshtme/Donja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klladërnicë/Kladernica, komuna e Skënderajit/Srbica

Knezhevc i Ri, komuna e Kikindës, Serbi

Knjazhevc, komuna e Knjazhevcit, Serbi

Kodrali/Kodralija, komuna e Deçanit/Dečani

Kodrali/Kodralija, komuna e Gjakovës/Đakovica

Kollashin, komuna e Kollashinit, Mali i Zi

Kolovicë/Kojlovica, komuna e Prishtinë/Priština

Komaran/Komorane, komuna e Gllogocit/Glogovac

Konjin, komuna e Lebanes, Serbi

Kopiliq i Ulët/Donji Obilić, komuna e Skënderajit/Srbica

Korenicë/Korenica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Korilë/Korilje, komuna e Zveçanit/Zvečan

Kormnjan i Epërm/Gornje Korminjane,komuna e Kamenicë/Kamenica

Korroticë e Epërme/Gornja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Korroticë e Poshtme/Donja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kosinë/Kosin, komuna e Ferizajt/Uroševac

Kostërc/Kostrc, komuna e Skënderajit/Srbica

Kosuriq/Kosurić, komuna e Pejës/Peć

Kotorr/Kotore, komuna e Skënderajit/Srbica

Kotradiq/Kotradić, komuna e Peje/Peć

Kozhicë/Kožica, komuna e Skënderajit/Srbica

Kragujevc, komuna e Kragujevcit, Serbi

Krajishtë/Krajište, komuna e Lipjanit/Lipljan

Krajkovë/Krajkovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kralan/Kraljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Kramovik, komuna e Rahovecit/Orahovac

Krasmiroc/Krasmirovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Kroimirë/Krajmirovce, komuna e Lipjanit/Lipljan

Krumë, komuna e Krumës, Shqipëria

Krushec/Kruševac, komuna e Pejës/Peć

Krushevë e Madhe/Veliko Kruševo, komuna e Klinës/Klina

Krushevc, komuna e Krushevcit, Serbi

Krushicë e Epërme/Gornja Krušica, komuna e Suharekës/Suva Reka

Krushevë/Kruševac, komuna e Skënderajit/Srbica

Kuçicë/Kućica, komuna e Skënderajit/Srbica

Kuk/Kukovce, komuna e Dragashit/Dragaš

Kuklibeg/Kuklibeg, komuna e Dragashit/Dragaš

Kurshumli, komuna e Kurshumlisë, Serbi

Kushnin/Kušnin, komuna e Prizrenit/Prizren

Kushtendil/Kuštendil, komuna e Prizrenit/Prizren

 

L

 

Lajthishte/Leskovčić, komuna e Obiliqit/Obilić

Lëbushë/Ljubuša, komuna e Deçanit/Dečani

Laqarak, komuna e Mitrovicës së Sremit, Serbi

Leçinë/Leočina, komuna e Skënderajit/Srbica

Leshan/Lješane, komuna e Pejës/Peć

Leskoc, komuna e Leskocit, Serbi

Leskovec/Leskovec, komuna e Prizrenit/Prizren

Lez,  komuna e Prizrenit/Prizren

Likoc/Likovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Likoshan/Likošane, komuna e Gllogocit/Glogovac

Lipjan/Lipljan, komuna e Lipjanit/Lipljan

Liqeni i Radoniqit/Radonjićko jezero (Radoniq Lake), komuna e Deçanit/Dečani

Loxhë/Lođa, komuna e Pejës/Peć

Lubavec/Ljubovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Lubeniq/Ljubenić, komuna e Pejës/Peć

Lubiqevë/Ljubičevo, komuna e Prizrenit/Prizren

Lubovijë, komuna e Lubovijës, Serbi

Lubozhdë/Ljubožda, komuna e Istogut/Istok

Lumbardh/Ljumbarda, komuna e Deçanit/Dečani

Lutogllavë/Ljutoglava, komuna e Pejës/Peć

LL

 

Lladroc/Ladrovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Share