Print

Index of places of permanent residence of dead or forcibly disappeared persons

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Çikatovë e Vjetër/Staro Čikatovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Çitak/Čitak, komuna e Skënderajit/Srbica

Çitlluk, komuna e Krushevcit, Serbi

Çubrel/Čubrelj, komuna e Skënderajit/Srbica

 

D

 

Dashec/Doševac, komuna e Skënderajit/Srbica

Dashinoc/Dašinovac, komuna e Deçanit/Dečani

Deçane/Dečane, komuna e Deçanit/Dečani

Dedi/Dedinje, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Dedina, komuna e Krushevcit, Serbi

Dejnë/Danjane, komuna e Rahovecit/Orahovac

Dalak/Doljak, komune e Vushtrri/Vučitrn

Dërvare/Drvare, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Devë/Deva, komuna e Gjakovës/Đakovica

Divlakë/Divljaka, komuna e Lipjanit/Lipljan

Dobërdelan/Dobrodeljane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Dobërdol/Dobri Do, komuna e Pejës/Peć

Doberdoll/Dobri Dol, komuna e Rahovecit/Orahovac

Lismir/Dobri Dub, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Dobrajë e Madhe/Velika Dobranja, komuna e Lipjanit/Lipljan

Dobërllukë/Dobra Luka, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Dobratin/Dobrotin, komuna e Podujevës/Podujevo

Dobrosh/Dobroš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Dobroshec/Dobroševac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Dolevac, komuna e Dolevacit, Serbi

Dollc/Dolac, komuna e Klinës/Klina

Dollovë/Dolovo, komuna e Klinës/Klina

Domanek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Dragobil/Dragobilje, komuna e Malishevës/Mališevo

Drenoc/Drenovac, komuna e Deçanit/Dečani

Drenoc/Drenovac, komuna e Klinës/Klina

Drenoc/Drenovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Dresnik/Drsnik, komuna e Klinës/Klina

Duboc/Dubovac, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Duboçak/Dubočak, komuna e Pejës/Peć

Dubovc, komuna e Kovinit, Serbi

Dubovik, komuna e Deçanit/Dečani

Dubravë/Dubrava, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Duçin, komuna e Sopotit, Serbi

Dugë/Duga, komuna e Shtimes/Štimlje

Duhël/Dulje, komuna e Suharekës/Suva Reka

Dujakë/Dujak, komuna e Gjakovës/Đakovica

Dumnicë e Poshtme/Donja Dubnica, komuna e Podujevës/Podujevo

Dush i Vogël/Dušević, komuna e Klinës/Klina

Dush/Duš, komuna e Klinës/Klina

Dushanovë/Dušanovo, komuna e Prizrenit/Prizren

 

F

 

Ferizaj/Uroševac, komuna e Ferizajt/Uroševac

Firzë/Firza, komuna e Gjakovës/Đakovica

Fshati i Ri i Banatit/Banatsko Novo Selo, komuna e Pançevës/Pančevo

Frasheri i Madh/Svinjare, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Fushticë e Epërme/Gornja Fuštica, komune e Gllogoc/Glogovac

Fushë Kosovë/Kosovo Polje, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Fushticë e Poshtme/Donja Fuštica, komuna e Gllogocit/Glogovac

G

 

Gabricë/Gabrica, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Galicë/Galica, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Gegaj, komuna e Tropojës, Shqipëria

Gërçinë/Grčina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Gërgoc/Grgoc komuna e Gjakovë/Đakovica

Gexhë/Gedža, komuna e Rahovecit/Orahovac

Gllamnik/Glavnik, komuna e Podujevës/Podujevo

Gllanasellë/Gladno Selo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Gllarevë/Iglarevo, komuna e Klinës/Klina

Gllavatin/Glavotina, komuna e Vushtrrisë/Vučitrn

Gllobar/Globare, komuna e Gllogocit/Glogovac

Share