Print

Index of places of permanent residence of dead or forcibly disappeared persons

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
A

 
Akrashticë/Okraštica, komuna e Vushtrrisë/Vučitrn

Aqarevë/Ovčarevo, komuna e Skënderajit/Srbica

Arllat/Orlate, komuna e Gllogocit/Glogovac

Arangjellovci/Aranđelovac, komuna e Arangjellovci/Aranđelovac

Astrazup/Ostrozub, komuna e Malishevës/Mališevo

 

B

 

Babaj i Bokës/Babaj Boks, komuna e Gjakovës/Đakovica

Baballoq/Babaloć, komuna e Deçanit/Dečani

Baçka Pallankë/Bačka Palanka, komuna e Baçka Pallankë/Bačka Palanka

Bajçinë/Bajčina, komuna e Podujevës/Podujevo

Bajina Bashta/Bajina Bašta, komuna e Bajina Bashta/Bajina Bašta

Baks, komuna e Skënderaj/Srbica

Bajicë/Banjica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Bajicë/Banjica, komuna e Lipjanit/Lipljan

Balincë/Balince, komuna e Malishevës/Mališevo

Balevci/Baljevac, komuna e Rashkës/Raška

Balincë/Balince, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Banjë/Banja, komuna e Malishevës/Mališevo

Baran/Barane, komuna e Pejës/Peć

Bardhaniq/Bardonić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bardhi i Madh/Veliki Belaćevac, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Bare, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Batllava/Batlava, komuna e Podujevës/Podujevo

Batushë/Batuša, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bashaidi/Bašaid, komuna e Kikindes/Kikinda

Beçiq/Bečić, komuna e Vushtrri/Vučitrn

Beçuk/Benčuk, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Beleg, komuna e Deçanit/Dečani 

Belincë/Belince, komuna e Shtimes/Štimlje

Bellacërkë/Bela Crkva, komuna e Rahovecit/Orahovac

Bellanicë/Belanica, komuna e Malishevës/Mališevo

Bellopojë/Belo Polje, komuna e Pejë/Peć

Bellobrad/Belobrod, komuna e Dragash/Gora

Beograd, komuna e Beograd

Bërnicë e Poshtme/Donja Brnjica, komuna e Prishtinës/Priština

Billushë/Biluša, komuna e Prizrenit/Prizren

Binxhë/Biča, komuna e Klinë/Klina

Bistricë/Bistrica, komuna e Leposaviq/Leposavić

Bivolak/Bivoljak, komuna e Vushtrri/Vučitrn

Bitesh i Ulët/Donji Biteš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Biti e Epërme/Gornja Bitinja, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Blinajë/Lipovica, komuna e Lipjanit/Lipljan

Bllacë/Blace, komuna e Suharekës/Suva Reka

Bogdinac, komuna e Sokobanja

Bokshiq/Bokšić, komuna e Klinës/Klina

Borje, komuna e Shistavec, Allbania

Bradash/Bradaš, komuna e Podujevë/Podujevo

Bratotin, komuna e Rahovecit/Orahovac

Brekoc/Brekovac, komuna e Gjakovë/Đakovica

Breg i Zi/Crni Breg, komuna e Lipjan/Lipljan

Brestovac, komuna e Bojnik

Brestoc/Brestovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Broliq/Brolić, komuna e Pejë/Peć

Brovinë/Brovina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bubavec/Bobovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Bubël/Bublje, komuna e Malishevë/Mališevo

Buçe/Buča, komuna e Dragashit/Dragaš

Budrikë e Poshtme/Donja Budriga, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Budakovë/Budakovo, komuna e Suharekës/SuvaReka

Burojë/Broćna, komuna e Skënderajit/Srbica

Bujan, komuna e Bujan, Allbania
 

C

Carallukë/Crni Lug, komuna e Malishevës/Mališevo

Carrabreg i Epërm/Gornji Crnobreg, komuna e Deçanit/Dečani

Carrabreg i Ulët/Donji Crnobreg, komuna e Deçanit/Dečani

Carralevë/Crnoljevo, komuna e Shtimes/Štimlje

Carravranë/Crnovrana, komune e Malishevë/Mališevo

Ceceli/Cecelija, komuna e Vushtrri/Vučitrn

Celinë/Celina, komuna e Rahovecit/Orahovac

Cërmjan/Crmljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Cërkolez/Crkolez, komuna e Istog/Istok

Cerrovikë/Cerovik, komuna e Klinës/Klina

 

Ç

 

Çabiq/Čabić, komuna e Klinës/Klina

Çikatovë e Re/Novo Čikatovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Çaçak, komuna e Çaçakut, Serbi

Çapljinci, komuna e Dolevacit, Serbi

Çeçina, komuna e Dolevacit, Serbi

Çiçavica/Čičavica

Share