Print

Gjocaj/Đocaj, komuna e Deçanit/Dečani

Gjocaj/Đocaj, komuna e Deçanit/Dečani

Ganija, Musë (Ali)

Gjocaj, Arif (Demush)

Share