- - http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?lang=de -

Index of places of murder or where a missing person was last seen

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
A

 

Aqarevë/Ovčarevo, komuna e Skënderajit/Srbica

Arllat/Orlate, komuna e Gllogocit/Glogovac

Astrazup/Ostrozub, komuna e Malishevës/Mališevo

 

B

 

Babaj i Bokës/Babaj Boks, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bajçinë/Bajčina, komuna e Podujevës/Podujevo

Bajicë/Banjica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Bajicë/Banjica, komuna e Lipjanit/Lipljan

Balincë/Balince, komuna e Malishevës/Mališevo

Balincë/Balince, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Banjë/Banja, komuna e Malishevës/Mališevo

Baran/Barane, komuna e Pejës/Peć

Bardhaniq/Bardonić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bardhi i Madh/Veliki Belaćevac, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Bare , komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Batushë/Batuša, komuna e Gjakovës/Đakovica

Beçuk/Benčuk, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Beleg, komuna e Deçanit/Dečani 

Belincë/Belince, komuna e Shtimes/Štimlje

Bellacërkë/Bela Crkva, komuna e Rahovecit/Orahovac

Bellanicë/Belanica, komuna e Malishevës/Mališevo

Billushë/Biluša, komuna e Prizrenit/Prizren

Bistrazhin/Bistražin, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bitesh i Ulët/Donji Biteš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Biti e Epërme/Gornja Bitinja, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Blinajë/Lipovica, komuna e Lipjanit/Lipljan

Bogiqevicë/Bogićevica, komuna e Plavit, Mali i Zi/Crna Gora

Bokshiq/Bokšić, komuna e Klinës/Klina

Bratotin, komuna e Rahovecit/Orahovac

Brestoc/Brestovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Brovinë/Brovina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bubavec/Bobovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Buçan/Bućane, komuna e Pejës/Peć

Buçe/Buča, komuna e Dragashit/Dragaš

Budakovë/Budakovo, komuna e Suharekës/SuvaReka

Burojë/Broćna, komuna e Skënderajit/Srbica

Bllacë/Blace, komuna e Suharekës/Suva Reka

Baballoq/Babaloć, komuna e Deçanit/Dečani

 

C

 

Carallukë/Crni Lug, komuna e Malishevës/Mališevo

Carrabreg i Epërm/Gornji Crnobreg, komuna e Deçanit/Dečani

Carrabreg i Ulët/Donji Crnobreg, komuna e Deçanit/Dečani

Carralevë/Crnoljevo, komuna e Shtimes/Štimlje

Celinë/Celina, komuna e Rahovecit/Orahovac

Cërmjan/Crmljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Cerrovikë/Cerovik, komuna e Klinës/Klina

 

Ç

 

Çabiq/Čabić, komuna e Klinës/Klina

Çiçavica/Čičavica

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Çikatovë e Vjetër/Staro Čikatovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Çitak/Čitak, komuna e Skënderajit/Srbica

Çubrel/Čubrelj, komuna e Skënderajit/Srbica

 

D

 

Dashec/Doševac, komuna e Skënderajit/Srbica

Dashinoc/Dašinovac, komuna e Deçanit/Dečani

Deçane/Dečane, komuna e Deçanit/Dečani

Dejnë/Danjane, komuna e Rahovecit/Orahovac

Dërvare/Drvare, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Devë/Deva, komuna e Gjakovës/Đakovica

Divlakë/Divljaka, komuna e Lipjanit/Lipljan

Dobërdelan/Dobrodeljane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Dobërdol/Dobri Do, komuna e Pejës/Peć

Doberdoll/Dobri Dol, komuna e Rahovecit/Orahovac

Lismir/Dobri Dub, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Dobërllukë/Dobra Luka, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Dobratin/Dobrotin, komuna e Podujevës/Podujevo

Dobrixhë/Dobrić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Dobrosh/Dobroš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Dobroshec/Dobroševac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Doganaj/Doganović, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Dollc/Dolac, komuna e Klinës/Klina

Dollovë/Dolovo, komuna e Klinës/Klina

Dragobil/Dragobilje, komuna e Malishevës/Mališevo

Drelaj/Drelje, komuna e Pejës/Peć

Drenoc/Drenovac, komuna e Deçanit/Dečani

Drenoc/Drenovac, komuna e Klinës/Klina

Drenoc/Drenovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Dresnik/Drsnik, komuna e Klinës/Klina

Duboc/Dubovac, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Dugë/Duga, komuna e Shtimes/Štimlje

Duhël/Dulje, komuna e Suharekës/Suva Reka

Dujakë/Dujak, komuna e Gjakovës/Đakovica

Dush/Duš, komuna e Klinës/Klina

Ferizaj/Uroševac, komuna e Ferizajt/Uroševac

Firajë/Firaja, komuna e Gjakovës/Đakovica

Fushticë e Poshtme/Donja Fuštica, komuna e Gllogocit/Glogovac

 

G

 

Gabricë/Gabrica, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Galicë/Galica, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Gërçinë/Grčina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Gërlicë/Grlica, komuna e Ferizajt/Uroševac

Gexhë/Gedža, komuna e Rahovecit/Orahovac

Gllamnik/Glavnik, komuna e Podujevës/Podujevo

Gllanasellë/Gladno Selo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Gllarevë/Iglarevo, komuna e Klinës/Klina

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Gllogjan/Glođane, komuna e Deçanit/Dečani

Gllogjan/Glođane, komuna e Pejës/Peć

Gllogoc/Glogovac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Godanc i Epërm/Gornje Godance, komuna e Shtimes/Štimlje

Goden, komuna e Gjakovës/Đakovica

Golluboc/Golubovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Gorazhdec/Goraždevac, komuna e Pejës/Peć

Goruzhup/Goružup, komuna e Prizrenit/Prizren

Grabanicë/Grabanica, komuna e Klinës/Klina

Grabc/Grabac, komuna e Klinës/Klina

Graboc i Epërm/Gornji Grabovac, komuna e Obiliqit/Obilić

Graboc i Ulët/Donji Grabovac, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Graboc/Grabovac, komuna e Pejës/Peć

Graçanicë/Gračanica, komuna e Prishtinës/Priština

Gradicë/Gradica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Gramaçel/Gramočelj, komuna e Deçanit/Dečani

Grazhdanik/Graždanik, komuna e Prizrenit/Prizren

Grejqefc/Grejčevce, komuna e Suharekës/SuvaReka

Gremnik/Grebnik, komuna e Klinës/Klina

Guncat, komuna e Malishevës/Mališevo

 

GJ

 

Gjakovë/Đakovica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Gjilan/Gnjilane, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Gjocaj/Đocaj, komuna e Deçanit/Dečani

Gjurakoc/Đurakovac, komuna e Istogut/Istok

Gjurgjevik i Madh/Veliki Đurđevik, komuna e Klinës/Klina

H

 

Hade/Ade, komuna e Obiliqit/Obilić

Hamidi/Hamidija, komuna e Obiliqit/Obilić

Hercegovë/Hercegovo, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Hereç/Ereč, komuna e Gjakovës/Đakovica

Hoçë e Madhe/Velika Hoča, komuna e Rahovecit/Orahovac

Hoçë e Qytetit/Hoča Zagradska, komuna e Prizrenit/Prizren

Hoçë e Vogël/Mala Hoča, komuna e Rahovecit/Orahovac

Hulaj/Huljaj, komuna e Deçanit/Dečani

 

I

 

Ilixha e Pejës/Banjica (Pećka), komuna e Istogut/Istok

Irzniq/Rznić, komuna e Deçanit/Dečani

Isniq/Istinić, komuna e Deçanit/Dečani

Istog/Istok, komuna e Istogut/Istok

 

J

 

Jabllanicë/Jablanica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Jashanicë e Epërme/Gornja Jošanica, komuna e Klinës/Klina

Jashanicë e Ulët/Donja Jošanica, komuna e Klinës/Klina

Jasiq/Jasić, komuna e Deçanit/Dečani

Jelloc/Jelovac, komuna e Klinës/Klina

Jeshkovë/Ješkovo, komuna e Prizrenit/Prizren

Jezerc/Jezerce, komuna e Ferizajt/Uroševac

Junik, komuna e Deçanit/Dečani

 

K

 

Kaçandoll/Kačandol, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Kaçanik/Kačanik, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Kamenicë/Kosovska Kamenica, komuna e Kamenicës/Kosovska Kamenica

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Karaqicë/Karačica, komuna e Shtimes/Štimlje

Këpuz/Kpuz, komuna e Klinës/Klina

Kërnicë/Krnjince, komuna e Klinës/Klina

Kijevë/Kijevo, komuna e Malishevës/Mališevo

Kizharekë/Kišna Reka, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kleçkë/Klečka, komuna e Lipjanit/Lipljan

Kliçinë/Klinčina, komuna e Pejës/Peć

Klinë e Epërme/Gornja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Mesme/Srednja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Poshtme/Donja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Kodrali/Kodralija, komuna e Gjakovës/Đakovica

Komaran/Komorane, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kopiliq i Ulët/Donji Obilić, komuna e Skënderajit/Srbica

Korroticë e Epërme/Gornja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Korroticë e Poshtme/Donja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Koshare/Košare, komuna e Ferizajt/Uroševac

Koshare/Košare, komuna e Gjakovës/Đakovica

Kostërc/Kostrc, komuna e Skënderajit/Srbica

Kosuriq/Kosurić, komuna e Pejës/Peć

Kotorr/Kotore, komuna e Skënderajit/Srbica

Kozhicë/Kožica, komuna e Skënderajit/Srbica

Krajkovë/Krajkovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kralan/Kraljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Kramovik, komuna e Rahovecit/Orahovac

Krasaliq/Krasalić, komuna e Skënderajit/Srbica

Krasmiroc/Krasmirovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Kroimirë/Krajmirovce, komuna e Lipjanit/Lipljan

Krushec/Kruševac, komuna e Pejës/Peć

Krushevë e Madhe/Veliko Kruševo, komuna e Klinës/Klina

Krushicë e Epërme/Gornja Krušica, komuna e Suharekës/Suva Reka

Kuçicë/Kućica, komuna e Skënderajit/Srbica

Kushtendil/Kuštendil, komuna e Prizrenit/Prizren

 

L

 

Lajthishte/Leskovčić, komuna e Obiliqit/Obilić

Lëbushë/Ljubuša, komuna e Deçanit/Dečani

Leçinë/Leočina, komuna e Skënderajit/Srbica

Leshan/Lješane, komuna e Pejës/Peć

Leskovec/Leskovec, komuna e Prizrenit/Prizren

Lez, komuna e Prizrenit/Prizren

Likoc/Likovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Likoshan/Likošane, komuna e Gllogocit/Glogovac

Lipjan/Lipljan, komuna e Lipjanit/Lipljan

Liqeni i Radoniqit/Radonjićko jezero (Radoniq Lake), komuna e Deçanit/Dečani

Loxhë/Lođa, komuna e Pejës/Peć

Lubavec/Ljubovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Lubeniq/Ljubenić, komuna e Pejës/Peć

Lubiqevë/Ljubičevo, komuna e Prizrenit/Prizren

Lupç i Poshtëm/Donje Ljupče, komuna e Podujevës/Podujevo

Luzhnicë/Lužnica, komuna e Suharekës/SuvaReka

 

LL

 

Lladroc/Ladrovac, komuna e Malishevës/Mališevo

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Lladroviq/Ladrović, komuna e Malishevës/Mališevo

Llanishtë/Lanište, komuna e Shtimes/Štimlje

Llapashticë e Poshtme/Donja Lapaštica, komuna e Podujevës/Podujevo

Llapushnik/Lapušnik, komuna e Gllogocit/Glogovac

Llashkadrenoc/Vlaški Drenovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Llaushë/Lauša, komuna e Skënderajit/Srbica

Llojza/Lojze, komuna e Ferizajt/Uroševac

Lloqan/Loćane, komuna e Deçanit/Dečani

Llozicë/Lozica, komuna e Malishevës/Mališevo

 

 

 

M

 

Makërmal/Makrmalj, komuna e Skënderajit/Srbica

Malet e Berishës/Berišine planine (Berisha’s Mountains), komuna e Malishevës/Mališevo

Malishevë/Mališevo, komuna e Malishevës/Mališevo

Maqitevë/Mačitevo, komuna e Suharekës/SuvaReka

Marali/Maralija, komuna e Malishevës/Mališevo

Marinë/Marina, komuna e Skënderajit/Srbica

Mazhiq/Mažić, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Meqe/Meće, komuna e Gjakovës/Đakovica

Mikushnicë/Mikušnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Milishec/Miliševac, komuna e Deçanit/Dečani

Mirenë/Mirena, komuna e Lipjanit/Lipljan

Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Mleqan/Mlečane, komuna e Malishevës/Mališevo

Mohlan/Movljane, komuna e Suharekës/SuvaReka

Moliq/Molić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Morinë/Morina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Mushtishte/Mušutište, komuna e Suharekës/SuvaReka

 

N

 

Negroc/Negrovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Nekoc/Nekovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje, komuna e Ferizajt/Uroševac

Nivokaz, komuna e Gjakovës/Đakovica

Novosellë e Poshtme/Donje Novo Selo, komuna e Gjakovës/Đakovica

 

O

 

Obrançë/Obrandža, komuna e Podujevës/Podujevo

Obri e Epërme/Gornje Obrinje, komuna e Gllogocit/Glogovac

Obri e Ulët/Donje Obrinje, komuna e Skënderajit/Srbica

Opterushë/Opteruša, komuna e Rahovecit/Orahovac

Osek Hilë/Osek Hilja, komuna e Gjakovës/Đakovica

Oshlan/Ošljane, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

 

P

 

Padalishtë/Padalište, komuna e Skënderajit/Srbica

Panorc/Ponorac, komuna e Malishevës/Mališevo

Pantinë/Pantina, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Pashtrik/Paštrik, komuna e Prizrenit/Prizren

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Pasomë/Pasoma, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Pastasel/Pusto Selo, komuna e Rahovecit/Orahovac

Pejë/Peć, komuna e Pejës/Peć

Peqan/Pećane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Përlepnicë/Prilepnica, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Përqevë/Prčevo, komuna e Klinës/Klina

Pestovë/Pestovo, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Petrovë/Petrovo, komuna e Shtimes/Štimlje

Piranë/Pirane, komuna e Prizrenit/Prizren

Pirq/Pirče, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Piskotë/Piskot, komuna e Gjakovës/Đakovica

Planejë/Planeja, komuna e Prizrenit/Prizren

Plav, komuna e Plavit, Mali i Zi/Crna Gora

Pllaqicë/Pločica, komuna e Malishevës/Mališevo

Pobërgjë/Pobrđe, komuna e Deçanit/Dečani

Podujevë/Podujevo, komuna e Podujevës/Podujevo

Poklek i Ri/Novi Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Polac/Poljance, komuna e Skënderajit/Srbica

Poluzhë/Poluža, komuna e Gllogocit/Glogovac

Poluzhë/Poluža, komuna e Rahovecit/Orahovac

Ponoshec/Ponoševac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Popoc/Popovac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Potoçan i Ulët/Donje Potočane, komuna e Rahovecit/Orahovac

Prapaqan/Papraćane, komuna e Deçanit/Dečani

Prekaz i Epërm/Gornje Prekaze, komuna e Skënderajit/Srbica

Prekaz i Poshtëm/Donje Prekaze, komuna e Skënderajit/Srbica

Prekolluk/Prekoluka, komuna e Deçanit/Dečani

Prelloc/Prelovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Prilep, komuna e Deçanit/Dečani

Prishtinë/Priština, komuna e Prishtinës/Priština

Prizren, komuna e Prizrenit/Prizren

Prush/Pruš, komuna e Gjakovës/Đakovica

 

Q

 

Qeskovë/Českovo, komuna e Klinës/Klina

Qirez/Ćirez, komuna e Skënderajit/Srbica

Qupevë/Čupevo, komuna e Klinës/Klina

 

R

 

Radishevë/Radiševo, komuna e Skënderajit/Srbica

Radoniq/Radonjić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Rahovec/Orahovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Rakinicë/Rakitnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Rakosh/Rakoš, komuna e Istogut/Istok

Rakovinë/Rakovina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Rancë/Rance, komuna e Shtimes/Štimlje

Ranoc/Renovac, komuna e Klinës/Klina

Rashan/Rašane, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Rashiq/Rašić, komuna e Pejës/Peć

Rastavicë/Rastavica, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Epërm/Gornji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Ulët/Donji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratkoc/Ratkovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Raushiq/Raušić, komuna e Pejës/Peć

Reqan/Rečane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Reshtan/Raštane, komuna e Suharekës/SuvaReka

Reti/Retimlje, komuna e Rahovecit/Orahovac

Rezallë e Re/Ljudevik, komuna e Skënderajit/Srbica

Rezallë/Rezala, komuna e Skënderajit/Srbica

Reznik/Resnik, komuna e Klinës/Klina

Reznik/Resnik, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Ribar i Madh/Veliko Ribare, komuna e Lipjanit/Lipljan

Rigjevë/Riđevo, komuna e Klinës/Klina

Rogovë/Rogovo, komuna e Gjakovës/Đakovica

Runik/Rudnik, komuna e Skënderajit/Srbica

Rusinoc/Rusinovce, komuna e Lipjanit/Lipljan

 

S

 

Samadraxhë/Samodraža, komuna e Suharekës/Suva Reka

Samadrexhë/Samodreža, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Sapniq/Sopnić, komuna e Rahovecit/Orahovac

Sekiraqë/Sekirača, komuna e Podujevës/Podujevo

Semetishte/Semetište, komuna e Suharekës/SuvaReka

Senik, komuna e Malishevës/Mališevo

Shqipëria

Siboc/Sibovac, komuna e Obiliqit/Obilić

Siqevë/Sićevo, komuna e Klinës/Klina

Skënderaj/Srbica, komuna e Skënderajit/Srbica

Skivjan/Skivjane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Sllapuzhan/Slapužane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Sllatinë/Velika Slatina, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Sllup/Slup, komuna e Deçanit/Dečani

Smolicë/Smonica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Smrekonicë/Smrekovnica, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Stanoc i Poshtëm/Donje Stanovce, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Stantërg/Stari Trg, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Staravuçinë/Stara Vučina, komuna e Suharekës/Suva Reka

Stepanicë/Stepanica, komuna e Malishevës/Mališevo

Strellc i Epërm/Gornji Streoc, komuna e Deçanit/Dečani

Strellc i Ulët/Donji Streoc, komuna e Deçanit/Dečani

Stroc/Strovce, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Stubëll/Stubla, komuna e Gjakovës/Đakovica

Studençan/Studenčane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Studenicë/Studenica, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Suharekë/Suva Reka, komuna e Suharekës/SuvaReka

Sverkë/Svrhe, komuna e Klinës/Klina

Syriganë/Suvo Grlo, komuna e Skënderajit/Srbica

 

 

SH

 

Shalë/Sedlare, komuna e Lipjanit/Lipljan

Shaptej/Šaptelj, komuna e Deçanit/Dečani

Shillovë/Šilovo, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Shipitullë/Šipitula, komuna e Obiliqit/Obilić

Shirokë/Široko, komuna e Suharekës/Suva Reka

Shkabaj/Orlović, komuna e Prishtinës/Priština

Shkarashnik/Skorošnik, komuna e Malishevës/Mališevo

Shtime/Štimlje, komuna e Shtimes/Štimlje

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Shtupeq i Vogël/Mali Štupelj, komuna e Pejës/Peć

Shtuticë/Štutica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Shupkofc/Šupkovac, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Shushicë/Sušica, komuna e Istogut/Istok

 

 

T

 

Tërdec/Trdevac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Tërnac/Trnavce, komuna e Skënderajit/Srbica

Tërpezë/Trpeza, komuna e Malishevës/Mališevo

Tërrnje/Trnje, komuna e Suharekës/Suva Reka

Tërstenik/Trstenik, komuna e Gllogocit/Glogovac

Ticë/Tica, komuna e Skënderajit/Srbica

Turiqec/Turićevac, komuna e Skënderajit/Srbica

Turjakë/Turjak, komuna e Pejës/Peć

Tushilë/Tušilje, komuna e Skënderajit/Srbica

 

U

 

Uçë/Ukča, komuna e Istogut/Istok

Ujmirë/Dobra Voda, komuna e Klinës/Klina

Ujz, komuna e Gjakovës/Đakovica

 

V

 

Vaganicë/Vaganica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Velekincë/Velekince, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Vërbnicë/Vrbnica, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Veriq/Verić, komuna e Istogut/Istok

Vërmicë/Vrbnica, komuna e Prizrenit/Prizren

Vërshec/Vrševce, komuna e Lipjanit/Lipljan

Vidishiq/Vidušić, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Viqë/Viča, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Vitak, komuna e Skënderajit/Srbica
 

Voksh/Vokša, komuna e Deçanit/Dečani

Vrajak/Vranjak, komuna e Rahovecit/Orahovac

Vraniq/Vranić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Vraniq/Vranić, komuna e Suharekës/Suva Reka

Vranoc i Vogël/Mali Vranovac, komuna e Deçanit/Dečani

Vranoc/Vranovac, komuna e Pejës/Peć

Vrboc/Vrbovac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vuçak/Vučak, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vukovc/Vukovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Vulljakë/Volujak, komuna e Klinës/Klina

Vushtrri/Vučitrn, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

 

X

 

Xërxë/Zrze, komuna e Rahovecit/Orahovac

 

Z

 

Zabel i Ulët/Donji Zabelj, komuna e Gllogocit/Glogovac

Zabërgjë/Zabrđe, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Zahaq/Zahać, komuna e Pejës/Peć 

Zajmovë/Zajmovo, komuna e Klinës/Klina

Zaplluxhë/Zaplužje, komuna e Dragashit/Dragaš

Zatriq/Zatrić, komuna e Rahovecit/Orahovac

Zborc/Zborce, komuna e Shtimes/Štimlje

Zllakuqan/Zlokućane, komuna e Klinës/Klina

Zllapek/Zlopek, komuna e Pejës/Peć

Zoqishtë/Zočište, komuna e Rahovecit/Orahovac

ZH

 

Zhilivodë/Žilivoda, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Zhub/Žub, komuna e Gjakovës/Đakovica