Print

Index of places of murder or where a missing person was last seen

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Pasomë/Pasoma, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Pastasel/Pusto Selo, komuna e Rahovecit/Orahovac

Pejë/Peć, komuna e Pejës/Peć

Peqan/Pećane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Përlepnicë/Prilepnica, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Përqevë/Prčevo, komuna e Klinës/Klina

Pestovë/Pestovo, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Petrovë/Petrovo, komuna e Shtimes/Štimlje

Piranë/Pirane, komuna e Prizrenit/Prizren

Pirq/Pirče, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Piskotë/Piskot, komuna e Gjakovës/Đakovica

Planejë/Planeja, komuna e Prizrenit/Prizren

Plav, komuna e Plavit, Mali i Zi/Crna Gora

Pllaqicë/Pločica, komuna e Malishevës/Mališevo

Pobërgjë/Pobrđe, komuna e Deçanit/Dečani

Podujevë/Podujevo, komuna e Podujevës/Podujevo

Poklek i Ri/Novi Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Poklek, komuna e Gllogocit/Glogovac

Polac/Poljance, komuna e Skënderajit/Srbica

Poluzhë/Poluža, komuna e Gllogocit/Glogovac

Poluzhë/Poluža, komuna e Rahovecit/Orahovac

Ponoshec/Ponoševac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Popoc/Popovac, komuna e Gjakovës/Đakovica

Potoçan i Ulët/Donje Potočane, komuna e Rahovecit/Orahovac

Prapaqan/Papraćane, komuna e Deçanit/Dečani

Prekaz i Epërm/Gornje Prekaze, komuna e Skënderajit/Srbica

Prekaz i Poshtëm/Donje Prekaze, komuna e Skënderajit/Srbica

Prekolluk/Prekoluka, komuna e Deçanit/Dečani

Prelloc/Prelovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Prilep, komuna e Deçanit/Dečani

Prishtinë/Priština, komuna e Prishtinës/Priština

Prizren, komuna e Prizrenit/Prizren

Prush/Pruš, komuna e Gjakovës/Đakovica

 

Q

 

Qeskovë/Českovo, komuna e Klinës/Klina

Qirez/Ćirez, komuna e Skënderajit/Srbica

Qupevë/Čupevo, komuna e Klinës/Klina

 

R

 

Radishevë/Radiševo, komuna e Skënderajit/Srbica

Radoniq/Radonjić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Rahovec/Orahovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Rakinicë/Rakitnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Rakosh/Rakoš, komuna e Istogut/Istok

Rakovinë/Rakovina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Rancë/Rance, komuna e Shtimes/Štimlje

Ranoc/Renovac, komuna e Klinës/Klina

Rashan/Rašane, komuna e Mitrovicës/KosovskaMitrovica

Rashiq/Rašić, komuna e Pejës/Peć

Rastavicë/Rastavica, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Epërm/Gornji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratish i Ulët/Donji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani

Ratkoc/Ratkovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Share