Print

Index of places of murder or where a missing person was last seen

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Lladroviq/Ladrović, komuna e Malishevës/Mališevo

Llanishtë/Lanište, komuna e Shtimes/Štimlje

Llapashticë e Poshtme/Donja Lapaštica, komuna e Podujevës/Podujevo

Llapushnik/Lapušnik, komuna e Gllogocit/Glogovac

Llashkadrenoc/Vlaški Drenovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Llaushë/Lauša, komuna e Skënderajit/Srbica

Llojza/Lojze, komuna e Ferizajt/Uroševac

Lloqan/Loćane, komuna e Deçanit/Dečani

Llozicë/Lozica, komuna e Malishevës/Mališevo

 

 

 

M

 

Makërmal/Makrmalj, komuna e Skënderajit/Srbica

Malet e Berishës/Berišine planine (Berisha’s Mountains), komuna e Malishevës/Mališevo

Malishevë/Mališevo, komuna e Malishevës/Mališevo

Maqitevë/Mačitevo, komuna e Suharekës/SuvaReka

Marali/Maralija, komuna e Malishevës/Mališevo

Marinë/Marina, komuna e Skënderajit/Srbica

Mazhiq/Mažić, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Meqe/Meće, komuna e Gjakovës/Đakovica

Mikushnicë/Mikušnica, komuna e Skënderajit/Srbica

Milishec/Miliševac, komuna e Deçanit/Dečani

Mirenë/Mirena, komuna e Lipjanit/Lipljan

Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Mleqan/Mlečane, komuna e Malishevës/Mališevo

Mohlan/Movljane, komuna e Suharekës/SuvaReka

Moliq/Molić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Morinë/Morina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Mushtishte/Mušutište, komuna e Suharekës/SuvaReka

 

N

 

Negroc/Negrovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Nekoc/Nekovce, komuna e Gllogocit/Glogovac

Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje, komuna e Ferizajt/Uroševac

Nivokaz, komuna e Gjakovës/Đakovica

Novosellë e Poshtme/Donje Novo Selo, komuna e Gjakovës/Đakovica

 

O

 

Obrançë/Obrandža, komuna e Podujevës/Podujevo

Obri e Epërme/Gornje Obrinje, komuna e Gllogocit/Glogovac

Obri e Ulët/Donje Obrinje, komuna e Skënderajit/Srbica

Opterushë/Opteruša, komuna e Rahovecit/Orahovac

Osek Hilë/Osek Hilja, komuna e Gjakovës/Đakovica

Oshlan/Ošljane, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

 

P

 

Padalishtë/Padalište, komuna e Skënderajit/Srbica

Panorc/Ponorac, komuna e Malishevës/Mališevo

Pantinë/Pantina, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Pashtrik/Paštrik, komuna e Prizrenit/Prizren

Share