Print

Index of places of murder or where a missing person was last seen

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Karaqicë/Karačica, komuna e Shtimes/Štimlje

Këpuz/Kpuz, komuna e Klinës/Klina

Kërnicë/Krnjince, komuna e Klinës/Klina

Kijevë/Kijevo, komuna e Malishevës/Mališevo

Kizharekë/Kišna Reka, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kleçkë/Klečka, komuna e Lipjanit/Lipljan

Kliçinë/Klinčina, komuna e Pejës/Peć

Klinë e Epërme/Gornja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Mesme/Srednja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Klinë e Poshtme/Donja Klina, komuna e Skënderajit/Srbica

Kodrali/Kodralija, komuna e Gjakovës/Đakovica

Komaran/Komorane, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kopiliq i Ulët/Donji Obilić, komuna e Skënderajit/Srbica

Korroticë e Epërme/Gornja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Korroticë e Poshtme/Donja Koretica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Koshare/Košare, komuna e Ferizajt/Uroševac

Koshare/Košare, komuna e Gjakovës/Đakovica

Kostërc/Kostrc, komuna e Skënderajit/Srbica

Kosuriq/Kosurić, komuna e Pejës/Peć

Kotorr/Kotore, komuna e Skënderajit/Srbica

Kozhicë/Kožica, komuna e Skënderajit/Srbica

Krajkovë/Krajkovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Kralan/Kraljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Kramovik, komuna e Rahovecit/Orahovac

Krasaliq/Krasalić, komuna e Skënderajit/Srbica

Krasmiroc/Krasmirovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Kroimirë/Krajmirovce, komuna e Lipjanit/Lipljan

Krushec/Kruševac, komuna e Pejës/Peć

Krushevë e Madhe/Veliko Kruševo, komuna e Klinës/Klina

Krushicë e Epërme/Gornja Krušica, komuna e Suharekës/Suva Reka

Kuçicë/Kućica, komuna e Skënderajit/Srbica

Kushtendil/Kuštendil, komuna e Prizrenit/Prizren

 

L

 

Lajthishte/Leskovčić, komuna e Obiliqit/Obilić

Lëbushë/Ljubuša, komuna e Deçanit/Dečani

Leçinë/Leočina, komuna e Skënderajit/Srbica

Leshan/Lješane, komuna e Pejës/Peć

Leskovec/Leskovec, komuna e Prizrenit/Prizren

Lez, komuna e Prizrenit/Prizren

Likoc/Likovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Likoshan/Likošane, komuna e Gllogocit/Glogovac

Lipjan/Lipljan, komuna e Lipjanit/Lipljan

Liqeni i Radoniqit/Radonjićko jezero (Radoniq Lake), komuna e Deçanit/Dečani

Loxhë/Lođa, komuna e Pejës/Peć

Lubavec/Ljubovac, komuna e Skënderajit/Srbica

Lubeniq/Ljubenić, komuna e Pejës/Peć

Lubiqevë/Ljubičevo, komuna e Prizrenit/Prizren

Lupç i Poshtëm/Donje Ljupče, komuna e Podujevës/Podujevo

Luzhnicë/Lužnica, komuna e Suharekës/SuvaReka

 

LL

 

Lladroc/Ladrovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Share