Print

Bërnicë e Poshtme/Donja Brnjica, komuna e Prishtinës/Priština

Bërnicë e Poshtme/Donja Brnjica, komuna e Prishtinës/Priština

Kostić, Živorad (Slavoljub)

Share