Print

Bardhaniq/Bardonić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bardhaniq/Bardonić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Gjokaj, Pashke (Brahim Sokoli)

Gjokaj, Tunë (Mark)

Share